YENGEÇ BURCUNDA 🦀AY TUTULMASI

Bugün Yengeç burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşiyor. Birbirine karşıt açı yapan yaşam ışıkları (Güneş ve Ay) Kadersel Ay düğümü noktaları ile buluştuklarında tutulmalar gerçekleşir.

Ay Tutulmaları Astrolojide kaderi yeniden yazan ve değişimleri hayatımıza getiren enerjilere sahiptir.

Tutulmayı gerçekleştiren Güneş ve Ay’ın bulunduğu takım yıldızları ortaya çıkacak olan enerjinin niteliğine dair bilgiler verir. Yengeç ve Oğlak burcu aksı üzerinde gerçekleşen Ay Tutulması etkisi aslında 6 aylık bir süreye yayılacak olan bir Dolunay etkisidir.

Ay Tutulması, Güneş ve Ay’ınbirbirine karşıt açı yapması ile oluşan bir enerji olarak uzun süredir bastırılan enerjilerin açığa çıkması ile ilgilidir. Güneş fiziksel bedenimizi ve egomuzu, ay duygusal bedenimizi ve hislerimizi temsil ettiğinden dolunayda ortaya çıkan enerjiler duygularımızı ve egomuzu karşıt açı üzerinden birbirine bağlar.

Dolunayın içimizde yarattığı gerilim, o anki fiziksel ve ruhsal dengesizliğimizin ortaya çıkan yüzü gibidir. Gökyüzüne baktığımızda tutulan ayı nasıl görebiliyorsak, duygularımız da bize görünür hale gelir.

Yengeç burcu astrolojide 4. Evin yöneticisi olarak duygular, kökler, aile ve aile gibi gördüğümüz insanlarımız aynı zamanda geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklarımızı ifade eder. Zodyak çemberindeki ilk su burcu olarak öncü yapısı ile ruh halimizi ve duygusal ihtiyaçlarımızı besleyen enerjileri yönetir.

Yengeç burcu Ay tutulması duygusal olarak sorumluluğunu aldığımız yakın çevre ilişkilerimize düzen ve disiplin getirmek için duygusal bağımlılıklarımızın farkına varmamıza yardım ediyor.

Duygusal olarak sorumluluğunu aldığımız insanların ya da durumların içinde kaybolmadan, kendi planlarımızı ve davranışlarımızın kontrolünü üzerimize alarak, çevremizdeki insanların ruh hallerini kendilerine teslim ederek hayatımız ile ilgili kararlar almamızı talep ediyor.

Yengeç burcu başkalarının duygularına aşırı derecede duyarlı olduğundan onları nasıl etkileyebileceğinin ve neler hissettiklerinin farkındadır.

Bu farkındalık ile duygusal olarak etrafındaki insanları beslemeye kendini adar. Bu kendi duygularından korkan ve kaçmak isteyen Yengeç’in yollarından biridir. Böylece büyümek ve kendi duygularının sorumluluğunu almak zorunda kalmaz.

Bu durumun hem yararlı hem de zararlı bir niteliği vardır.

Yararı duygusal farkındalığı ile yaşamla ve insanlar ile kolayca uyum sağlamasıdır.

Zararı ise Yengeç burcunun bazen başkaları adına onların kendileri için hissettiklerinden ve istediklerden daha fazlasını istemesinden kaynaklanır. Ve bu zamanla yıkıcı bir durum haline gelebilir.

Bu Ay Tutulmasında duygusal farkındalık gücümüzü başkaları için kullandığımızda ortaya olumsuz sonuçlar çıkabilir. Başkalarına uyabilmek için bu dönemde geliştirdiğimiz davranış biçimleri ve alacağımız kararlar bizi isteklerimizden alıkoyarak kendi gideceğimiz yönü şaşırmamıza neden olabilir. Başkalarını beslerken kendini beslemeyi unutan bir anne gibi kendi kişisel ihtiyaçlarımızın yön duygusunu kaybedebiliriz.

Bu insanın kendi yaşamı ile ilgilenmeyi ertelemesinin yollarından biridir.

Bir kişi kendi içinde hedefine ulaşmak için yeterince disiplin hissetmediğinde harekete geçmeyi erteleyecek bir mazeret üzerinden yaşama cevap verir. O yüzden Yengeç yaşamda duygusal olarak gelişmekte, kendi duygularının ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu almakta geç kalabilir.

Yengeç burcunda gerçekleşen Ay Tutulması duygusal olarak kendimizi beslemekte zorlandığımız yaşam alanlarımız ile ilgili bize farkındalık kazandıracaktır.

Bu farkındalığı disipline ederek hayatımızın hangi alanında karşılayacağımızı kişisel doğum haritalarımızdaki Yengeç burcunun bulunduğu eve ve gezegenlere bakarak öğrenebiliriz.

Yengeç Ay Tutulması hangi burç evinizde gerçekleşiyorsa, kendinizi hedeflediğiniz gelecekte bulabilmeniz ve farkındalıklarınız üzerinden yeni bir düzen geliştirebilmeniz için bu süper etkili dolunay enerjisini yönlendirmelisiniz. Yaşam hedeflerinize ulaşabilmek için sizden bazı sonlanmalar talep eden bu tutulma etkisini Yengeç burcunu yöneten ev temalarınız üzerinden yönetebilirsiniz.

Bu tutulmada en önemli olan şey kendimize bireysel olarak bir hedef koyarak ihtiyaç ve isteklerimizi bu hedefe göre disipline edebilmektir.

Amaç; insanın kendi varlık bilincini kanıtlayarak, hedef olarak belirlediği bir alana yatırım yaparak kendi tatminini aramasıdır.

Kendini özü ve ihtiyaçları üzerinden geliştirerek ifade edebilen her birey yaşamın içerisinde istediği her şeye sahip olabilir. Fakat bunun bir bedeli her zaman vardır.

Disiplin; yapmanız gerekeni, yapmanız gereken zamanda, yapmak istemeseniz de yapmak demektir.

Disiplin her gün işe gitmektir. Ağlasa da çocuğunuzu okula bırakmaktır. Zayıflamak için her istediğimizi yememektir.

İnsanın kendisini gereksinimleri üzerinden gerçekleştirmesi için donanımlarının ne olduğunu, ne hissettiğini ve bu yaşamda ne olmayı istediğini bilmesi şarttır.

Bu Ay tutulması hislerimiz üzerinden çıktığımız bir yolculuk gibidir. Duygusal olarak bağlantıda olduğumuz kişileri beslemeyi, kendi ihtiyaçlarımızın önünde tuttuğumuzda kalbimizin etrafındaki kabuk kırılıverir. Çünkü henüz kendini beslemeyi bilmeyen bir kalbin başkasının ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir.

Ay’ın yöneticisi olduğu Yengeç burcu üzerinde gerçekleşen tutulma enerjisi beslenmeye ihtiyaç duyduğumuz taraflarımız ile bizi yüzleştirerek, yaşadıklarımız ve yaşam hedeflerimiz ile ilgili bizden bazı duygusal sorumluluklar almamızı talep ediyor.

Bu ortaya çıkan sorumluluklar, çocukluktan bugüne kadar gelişen artık bize hizmet etmediğini hissettiğimiz duygusal alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak kendi istek ve ihtiyaçlarımızı yapılandırmaya ve dönüştürmeye teşvik edecek durumları hayatımıza getiriyor.

Duygusal alışkanlıklarımıza bilinçli olarak getireceğimiz düzen ve disiplin bu Ay tutulmasının etkisini daha kolay yaşamamıza yardım edecektir.

Duygusal olarak kaçışta olduğumuz, yüzleşmekten korktuğumuz ve alışkanlık haline getirdiğimiz davranış biçimlerimiz bu tutulma ile beraber değişime ve dönüşüme uğruyor.

Bu tutulma etkisi yaşamlarımıza yön verebilmemiz için bir kriz ortaya çıkararak ya da almamız gereken sorumluluklar üzerinden değişim fırsatları sunuyor.

Yengeç burcu Ay tutulması duygusal olarak sorumluluğunu aldığımız yakın çevre ilişkilerimize düzen getirmek için duygusal bağımlılıklarımızın farkına varmamıza yardım ediyor.

Duygusal olarak sorumluluğunu aldığımız insanların ya da durumların içinde kaybolmadan, kendi planlarımızı ve davranışlarımızın kontrolünü üzerimize alarak, çevremizdeki insanların ruh hallerini kendilerine teslim ederek hayatımız ile ilgili kararlar almamızı talep ediyor.

Bu dönemde kendimizi daha iyi hissetmek için bize yakın olan insanları mutlu etmek isteyebiliriz. Fakat mutluluğumuz sadece kalbimize yakın olan insanların sorunlarını çözmeye bağlı olduğunda bir süre sonra onların duyguları tarafından yönetilmeye kendimizi mahkum etmiş oluruz.

Çevremizdeki kişilerin olumlu / olumsuz duygularının bizi yönetmesine izin verdiğimizde her iki taraf içinde daha üretken ve yapıcı bir sonucun önüne engel koymuş oluruz.

Bazen sorunların çözülmesi için hayatımızdaki önemli olan insanların hissetmesini istemediğimiz olumsuz duyguları deneyimlemesi gerekir. Bir insanı onun için iyi olacağına inandığımız bir yola sokmaya çalışmak, onu kişisel olarak gelişme fırsatından yoksun bırakır. Ayrıca kendi duygularımızın ve isteklerimizin sorumluluğundan kaçabilmenin de bir bahanesidir.

Kendimiz için arzu ettiğimiz değişimleri başkalarının ruh hallerini yöneterek ulaşamayız.

Sevdiklerimizin hayatına bazen ihtiyaç duyulduğumuz için değil otorite olmamız gerektiği için yaklaşmamız gerekir.

Bu, güçlü ve ne istediğini bilen bir zihni — yumuşak bir kalp ile birlikte kullanabilmemiz demektir.

Yaşamda bazen hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaçlarımızın ve isteklerimizin ötesinde, kendimize ve başkalarına bir otorite olarak yaklaşmamız gerekir. Bu his bizi robotlaştırabilir. Fakat gökyüzünde Oğlak burcunda sıralanmış ve Ay tutulmasına zorlayıcı açı yapan gezegenler (Jüpiter, Merkür, Güneş, Satürn ve Plüton) bizden duygularımızı bir kenara koyarak kendimizi hedefimize odakladığımız yerden dönüştürmemizi istemektedir.

Sevmek bazen yapmak istemediğimiz şeyi kendimiz için ve karşımızdaki için yapmak durumunda kalmaktır. Bu Ay Tutulması ihtiyaçlarımızın farkına vardığımız yerden disipline olması gereken duygularımızla alakalıdır.

Bu tutulmada kendinize bir robot gibi davranmaktan korkmayın.

Robotların da yumuşak bir kalbi olabileceğine inanın.

Ve almanız gereken kararları içinizdeki robotun kalbine bırakın.

Sizi hedeflerinize götürecek bahaneleri robotik hareketlerle yok etmesine izin verin.

Hepimize içimizdeki paslanmış robotları harekete geçirecek bir tutulma enerjisi dilerim.

PS: İçindeki robotu harekete geçirmek için Wall-E’yi izle!

StarZcope, Ayşe Zeynep Açıkalp © 2020