DEJA-VU ♒︎ YENİ AY

Bugün Kova burcunda gerçekleşen Yeni Ay, geri giden Merkür ile bir kavuşum yapıyor.

Kavuşum enerjisi, astrolojide iki enerjiyi sentezleyerek ortaya farklı bir enerjinin çıkmasını sağlar. Geri giden bir enerjinin Yeni Ay enerjisi ile kavuşum yapması, bizi geçmişte aldığımız bazı kararların sonuçları ile yüzleştirecek olan Merkür Kova’dan her türlü etkilenecek ve kendimizi bu yeni ay’da daha önce yaşadığımız bir deneyimin tekrar içinde bulunduğumuzu hissetmemize neden olacaktır. #dejavu

Kova burcu Merkür geri hareketi, sözlü ve yazılı her türlü bilgiyi geciktirebilir ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde bozabilir.

Kova Yeni Ay’da başlayacak tüm gözle görünür olan başlangıç ve oluşumlar ancak 21 Şubat 2021’de Merkür’ün düz hareketine geçmesi ile aktif hale gelebilecektir.

Gökyüzündeki Merkür, Venüs, Satürn ve Jüpiter’in Kova burcundaki konumu, Yeni Ay enerjisi ile birleştiğinde gezegenleri bir araya toplayan Kova #stelyumu etkisini oluşturur. Birden fazla gezegeni aynı burçta bir araya getiren bu etki ile Kova burcu temalarını fazlasıyla hayatlarımıza dahil ediyoruz.

Kova burcu her zaman bireylik ve özgürlük peşindedir. Stratejisi bağımsızlık ve otoriteyi sorgulamaktır. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği eylemler, içinde bulunduğumuz Kova döneminin en iyi örneğidir. #boğaziçidireniyor

Bireysel tercihlerimizin ve ihtiyaçlarımızın her zamankinden daha fazla önem kazanacağı bu dönemde, özgür irademiz ile yapacağımız tercihlerin farkında olmak ve yeni bir karar almadan önce bir süre daha bekleyerek gözlem yapmak, dönemin bireysel bir gelecek için sabırsızlanan stresli enerjisi ile başa çıkabilmemiz adına çok önemlidir.

Merkür, kişisel doğum haritamızda zihnimizin bilgi transferini nasıl gerçekleştirdiğini, zekâ yapısını ve hareket almak için ihtiyacı olan algısını temsil eder. Geri giden bir planet etkisi, normal enerjisinin büyük bir kısmını zihnimizin içinde tutar ve kendimizi dışarıya doğru ifade etmemize engel olur.

Kova çağının bireysel olarak yaşamlarımıza getirdiği yeni şartları düzenlemek adına geleceğe gözünü dikmiş Kova burcundaki Satürn, toprak elementine ait Boğa burcunda kök salarak huzurunu korumak isteyen Uranüs ile ciddi bir tartışma halindedir. Merkür geri hareketi bu duruma eklendiğinde gündelik koşullarımızı iyileştirebilmek adına sürdürülebilir ve mantıklı bir gelecek planı üretmekte zorlanıyoruz.

Bu dönemde uzun zamandır geleceğimizi yapılandırmak adına çaba gösterdiğimiz yatırımların sonuçları ile ilgili gecikmeler yaşayabiliriz.

Peki geriye doğru hareket eden bir enerjiyi bu yeni ay’da nasıl kontrol altına alınabilir?

Yaşamda geriye adım attığımızı hissetmemize sebep olacak Merkür geri hareket etkisi, geçmişten gelen ve yaşamlarımızda tekrarlanan bazı konu ve koşulları önümüze getirir. Yaşamlarımızı gelecek istek ve ihtiyaçlarımıza göre tekrar yapılandırabileceğimiz bu dönem enerjisi içinde yavaşlamak ve gökyüzündeki Kova Stelyum etkisine uygun şekilde davranmak, üzerimizdeki stresi ve baskıyı kontrol altına almamızın ilk yoludur.

Kişisel doğum haritalarımızın gökyüzü haritaları olduğunu hatırlarsak, astroloji her zaman psikolojik bir teoriden daha fazladır.

Gökyüzü ve zihin birdir.

Gökyüzü haritası, kişisel doğum haritamız ile birleştiğinde bize içinden geçtiğimiz dönem hakkında bilgi verir. Bu olayların anlamlarını kavrayabilmemiz için önce doğum haritamızı — yani kişiliğimizi bilmemiz ve kavramamız gerekir. Yeni Ay’ın gerçekleştiği Kova burcunu kesen ev konularımız ve açı yaptığı gezegenlerimiz bize hayatımızın hangi alanlarında bu Yeni Ay sürecinin başlayacağını gösterir. #bknz. Deja-vu Yeni Ay Burç Yorumları (soon)

Kova Burcu Yeni Ay toplumdaki bireyliğimizi temsilen, bize kendimiz için dilediğimiz geleceğin farkındalığını ve vizyonunu sunar.

İdeallerimiz ve değerlerimiz üzerinden var olan, yaşamımızda çoktandır alışılagelmiş yapıları ve sınırları reforme ederek bizi geleceğe taşımak ister.

Kova Burcu geleneksel astrolojide Satürn tarafından yönetilir.

Satürn gezegeni, yaşamın dünyevi alanında kütlesel varlığımızı sürdürebilmemiz için zihnimizin ihtiyacı olan gerçekçiliği, öz disiplini ve yeterliliği temsil eder.

Modern astrolojide ise Kova burcu yöneticisi Uranüs’tür. Kova burcu temasına ait olan tüm disiplinler burada Satürn’ün geleneksel yaklaşımından ve kurallarından farklıdır.

Yeni fikirlerin ortaya koyulması ve geliştirilmesi için gereken tüm donanımlar Satürn disiplini sayesinde yaşamda bir iskelet kazanır ve Uranüs ile beraber bu disiplinler evrimleşerek teknolojiyi ve dijital dünyayı değiştirir.

Kova enerjisinin her zaman hayata karşı mucit bir yaklaşımı vardır. Ve bilinen o ki, bir alanda yeni buluşlar ve keşifler yapacak, bir yenilik yaratacaksak bunu ancak Satürn’ün geleneksel kuralları üzerinden yapılandırabiliriz.

Kova’nın modern yöneticisi Uranüs, tam olarak Kova burcunun glifinde ♒︎ bulunan elektrik akımı enerjisine benzer.

Aklımıza şimşek gibi gelen düşünceler, birdenbire içe doğan fikirler ve hiç beklenmedik buluşlar ile evrende ani değişiklikleri ortaya çıkaran bir enerji akımı yaratır.

Bu Yeni Ay’da Kova burcunun iki yöneticisi olan Satürn ve Uranüs’ün birbirlerine sert ve zorlu açı yapması, ortaya koymak istediğimiz düşünce ve ilkelerimize dünyevi disiplinler ve teknolojik sınırlar getirir.

Satürn’ün dünyevi disiplinlerine karşı gelmek; akıntıya karşı yüzmek gibidir, Uranüs’ün limitlerine karşı gelmek ise siz çıkmaya çalıştıkça dikleşecek bir yokuş haline gelir.

Kova burcundaki gezegen stelyumunun içine karışan Yeni Ay sırasında ortaya çıkan tüm enerjiler, Merkür’ün geri hareketi dolayısıyla bir an önce gerçekleşmesini istediğimiz bir reform hareketi yerine, geleceği temsil eden vizyonel bir ön çalışma ya da bir denemenin örnek modeli olacaktır.

Satürn’ün Uranüs gezegeninden aldığı sert açı bu yeni ay’da geçmişten gelen ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı değerlerimizi sorgulatabilir.

Bireyliğimizi özgürleştirmek ve geçmişin farkındalığına sahip olabilmemiz adına bizi aniden gelişen olayların içine çekerek zihnimizde bir deja-vu etkisi oluşturabilir.

Bu durum geleceğe doğru ilerlemek için çırpınan düşüncelerimizin duygusal ve fiziksel engeller ile karşılaşması yüzünden yaşamla çatışmamıza neden olur.

Gökyüzündeki gezegen hareketlerine bakacak olursak bu çatışmadan doğacak her türlü yıkıcı eylem, eğer yaşadığımız durumun farkındalığına vararak sakin kalamazsak, bizi tamamen engelleyerek hedeflerimizden çok uzak yerlere düşürebilir.

MERKÜR KOVA GERİ HAREKETİ

Merkür geri hareketinin gerçekleştiği kişisel doğum haritanızdaki eviniz, geri giden iletişim enerjisinin yaşamınızda hangi konular üzerinden ortaya çıkacağına dair bilgi verir. Yükselen burcunuzun konumuna göre hazırlanmış aşağıdaki listede Merkür Kova’nın hangi evinizde gerilediğini görebilirsiniz.

Yeni Ay, Merkür ile kavuşum yaptığından, yeni ay etkisi Merkür’ün geri hareket ettiği ev ile aynı konuları kapsayacaktır.

Mesela, yükselen burcunuz Akrep ise, Merkür geri hareketi ve Kova Yeni Ay aile ve köklerinizi temsil eden 4. evinizde gerçekleşecektir. Bu dönemde Akrep burçları aile ile ilgili geçmişten gelen bazı olayların tekrarları içinde kendilerini bularak, aile içindeki bireyliğini ve özgürlüğünü savunarak kendilerini diğer aile üyelerine sağlıklı bir şekilde ifade etmesi gerekecektir.

YÜKSELEN ♒︎ KOVA 1.EV — Kişilik Evi

YÜKSELEN ♑︎ OĞLAK 2.EV — Para ve Özdeğer Evi

YÜKSELEN ♐︎ YAY 3.EV — İletişim, Kardeşler, Akrabalar

YÜKSELEN ♏︎ AKREP 4.EV — Ev, Aile ve Yuva Evi

YÜKSELEN ♎︎ TERAZİ 5.EV — Aşk, Çocuklar ve Yaratıcılık Evi

YÜKSELEN ♍︎ BAŞAK 6.EV — OĞLAK Sağlık ve Sorumluluklar Evi

YÜKSELEN ♌︎ ASLAN 7.EV — Aşk, ortaklıklar ve İkili İlişkiler Evi

YÜKSELEN ♋︎ YENGEÇ 8.EV — İçgüdüsel farkındalık, Kredi, borç veya başkasına ait maddi kaynaklar Evi

YÜKSELEN ♊︎ İKİZLER 9.EV — İnançlar, Eğitim ve uzak ülkeler Evi

YÜKSELEN ♉︎ BOĞA 10.EV — Kariyer ve Statü Evi

YÜKSELEN ♈︎ KOÇ 11.EV — Hedefler ve arkadaşlar Evi

YÜKSELEN ♓︎ BALIK 12.EV — Bilinçaltı farkındalıklar, sorun ve sıkıntı Evi

Buradaki tüm burçlar için geçerli olacak en önemli ipucu, eski davranış biçimlerinizi tekrarlamadan modernize edilmiş bir davranış biçimi sergilemektir. Bu dönemde yaşayacağınız olaylara karşılık, vereceğiniz tepkiler eğer farkındalık ile geliştirilebilirse yakın geleceğinizi düzenlemenize ve dönüştürmenize hizmet edecektir.

Fakat unutmamalıdır ki, merkür geri hareketi dolayısıyla, ortaya koyduğumuz davranış biçimlerinin hızlı bir sonuca ulaşmasını hedefliyorsak, hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

Fakat değiştiremeyeceğimiz koşulların farkına vararak, bu geri hareket süresince kabule geçebilirsek ve yapıcı bir ısrar ve farkındalık ile eski davranış biçimlerimize düzen getirebilirsek, Merkür’ün düz hareketine geçeceği 21 Şubat tarihinden sonra hayatımızda aksayan ve ilerlemeyen tüm konular ile ilgili daha iyi koşullar yaratacak yeni fikirlere ve geleceğe sahip olabiliriz.

MERKÜR KOVA

Dünyevi iletişimin hükümdarı Merkür, 17 Mart’a kadar transit halinde olacağı sabit yapıdaki hava burcu olan Kova’nın tüm niteliklerini gezegenlerin birbiri ardına sıralandığı Kova Stelyumu dolayısıyla kolayca ortaya koyacaktır.

Merkür’ün transit halinde bulunduğu burcun fonksiyonları dönemsel olarak zihnimizin yaşamı nasıl algıladığını aynı zamanda dünyevi iletişimin yazılı ve sözlü ifadesini sağlıklı bir şekilde nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bize bilgi verir. #kovaburcu

Kova, hava elementi tarafından yönetilen bir burç olarak, fiziksel dünyaya ait olan tüm düşünce ve algı biçimlerini gelecek için sürdürülebilir ve sabit bir hale getirmeyi hedefler.

Hava elementi, nefes veya yogilerin ‘prana’ dedikleri yaşam enerjisidir.

Her söz bir nefestir ve her nefes bir sese bürünür.

Yaşamda ağzımızdan sesli çıkan her söz ise, gerçeğe dönüşür.

İletişim kurmak adına aldığımız her nefes sonrası sarf ettiğimiz sözcükler, hayatımızı yapılandırmamız adına ilk konuşmaya başladığımız andan itibaren ilk ve tek yapı taşımızdır.

Düşünce ve algıların, hava ve iletişimi temsil eden hızlı transferi nedeniyle sözlü ve yazılı iletişimde “hız” yüzünden yanlış anlaşılmalar ve hatalar her zama meydana gelebilir. Fakat rasyonel mantığın temsilcisi Kova burcundaki Merkür’ün geri hareketi yüzünden soyut düşünceler ve fikirler arasında sonsuzluğa doğru kaybolabiliriz.

Somut hale getirmek istediğimiz fikirlerimizi Merkür’ün düz harekete geçeceği 21 Şubat sonrasında ortaya koymak en yüksek faydamıza olacaktır.

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2021