Bugün Oğlak burcunda yeni bir ay gerçekleşiyor, Yeni Ayı gerçekleştiren Güneş ve Ay’ın bulunduğu takım yıldızı bu dönemde ortaya çıkacak olan enerjinin niteliğine dair tüm evrensel bilgileri taşımaktadır.

Oğlak yeni ayın öncü yapısı yaşamda yeni adımlar atarak, yeni yapılar kurmak için başlatma ve yatırım yapmaya dair evrensel enerjilerimizi harekete geçiriyor. Aynı zamanda yeni ay’ın beklenmedik ve ani olayların gezegeni Uranüs’ten aldığı olumlu açısı, bize destek olarak içimizde aniden gelişen farkındalıklar üzerinden kendimizi ifade etmemize ve yaşamda bize tatmin duygusu verecek olan şeyin ne olduğunu anlamamıza hizmet ediyor.

2022 senesi boyunca Boğa burcunda transit halinde olacak Uranüs gezegeni yaşamlarımızda disipline edilmesi gereken hedeflerimize destek sağlayarak
isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı hiyerarşik bir düzene sokacaktır. Sene boyunca tüm toprak burçları sağlam kalelerinden ayrılıp, hedeflerine yatırım yapmaya teşvik edilecekleri yeni bir döneme gireceklerdir.

Bu yeni ay’da “Bana ne olacak?” diye soranlar biraz farkındalıkla hayatlarında disiplin ve başarı arzu ettikleri hedef alanının neresi olduğunu kolayca tahmin edebilirler.

Yeni ay’ın gerçekleştiği Oğlak Burcunun öncü toprak enerjisi bizi toplumda görünür olmasını istediğimiz yaşam alanımıza

(Kişisel Doğum Haritalarımızdaki Yengeç — Oğlak aksını yöneten ev ve gezegenlerimize) bağlamaktadır.

Bu yazıyı okuyan herkes umarım yaşam içerisinde yapacağı yatırımı ya da hedefinin ne olduğunu bilerek 2022 senesine giriyordur.

Farkındalık için bazen yalnızca okumak bile yeterlidir.

Oğlak burcu Astrolojide iş, kariyer hayatı, dünyevi başarı ve sosyal statünün burcudur. Çalışkan ve başarıya odaklı Oğlak burcu için kendini güvende hissedeceği bir yapı kurmak ve geleceğe yatırım yapmak hayattaki en önemli şeydir.

Oğlak burcu için yaşamda bir statü ve mevki sahibi olmak bu hayattaki en önemli şeydir, her şey saygı görmek, yönetmek ve kendini kanıtlamak içindir.
Burcu temsil eden dağ keçisi sembolü sürekli dağların tepelerine tırmanarak kendine daha iyi olanaklar arayarak yaşamını sürdürür.

Bir Oğlak sürekli sahip olduklarından daha fazlasını ister.

Buradaki özgüvende yatan büyük sır, içinde ona daha iyisini hak ettiğini söyleyen kendi sesini dinlediği yerdir.

İnsanın özgüveni ancak kendi içsesini duyabildiği kadar gelişebilir.

Oğlak, Zodyak burçlar kuşağının onuncu burcu olarak büyük bedeller ödediğimiz kariyer ve sosyal statü evini yönetir.

Hiç kimse bir gücün getirdiği bedelleri ödemenin ne olduğunu bir Oğlak kadar iyi algılayamaz.

Hedefine koyduğu zirveye tırmanmak ve başarıya ulaşmak bir Oğlak’ın vazgeçilmezidir.

Peki Oğlak Burcunda gerçekleşen yeni ay bize neler ifade etmektedir?

2022 senesini bu güçteki bir yeni ay ile karşılaşmak bir tesadüf müdür dersiniz?

Kaderimizi yeninden yazabilmek sadece Güneş ve Ay’ın dansının mı elindedir?

Oğlak enerjisinden bahsediyorsak bu güç yalnızca kendimize inanç geliştirebildiğimiz ve hedeflerimizden emin olduğumuz yerdedir.

Oğlak burcu, yaşamak için ihtiyacımız olan kaynaklar ile ilgili olduğundan, bu yeni ay’da sahip olduğumuz kaynaklarımıza düzen ve disiplin getirmek en temel görevimiz haline gelecektir.

Bu disiplini hayatımızın hangi alanında karşılayacağımızı Kişisel Doğum Haritalarımızdaki Oğlak burcunun bulunduğu eve bakarak öğrenebiliriz.
Oğlak Yeni Ay doğum haritalarınızda hangi evinizde gerçekleşiyor ve hangi gezegenlerinize açı yapıyorsa, kendinizi hedeflediğiniz gelecekte bulmak adına size yeni başlangıçlar getirecek olan yeni ay etkisini bu ev temaları ve gezegenleriniz üzerinden yaşayacaksınız demektir.

Bu yeni ay’da en önemli olan şey, kendinize bireysel olarak koyduğunuz bir hedef üzerinden donanımlarınızı disipline edebilmektir.

Amaç; insan olmanın varlık bilincini kanıtlamak adına bireyin kendine hedef olarak belirlediği bir enerjiye yatırım yaparak tatmini aramasıdır.

Kendini özü üzerinden geliştirerek ifade edebilen her birey yaşamın içerisinde istediği her şeye sahip olabilir.

İnsanın varlık bilincini geliştirebilmesi için yaşamdaki hedeflerinin ne olduğunu ve yaşamdan ne istediğini bilmesi şarttır. İnsan yaşamında baskın olan ihtiyaçların teorisi, hiyerarşik bir sıra ile Maslow Piramidinde gösterilmiştir.

Maslow Teorisi veya Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha ‘üst ihtiyaçlar’ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir.

Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla Kişilik Geliştirme düzeyine geçemez. bknz.

Maslow Piramidi sanki Oğlak burcunun yaşamdaki basamakları gibidir.

Artık kendinin tamamıyla farkına varmış ve yeterince tanımış bir Oğlak’ın tırmanması gereken ilk dağın hedefi sayılabilir.

Hedefler sadece bu teoriye bakarak bile geliştirilebilir ve gerçekleştirilebilir.

MASLOW TEORİSİ

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde ilk sırayı Fizyolojik İhtiyaçlar alır.

İnsanın varoluşundan beri sorumlu olduğu ve savunması gereken ilk şey kendi fiziksel bedeninin farkındalığıdır.

İhtiyaçlar Hiyerarşisinde 2. Sırayı Güvenlik İhtiyacı alır.

Güvenlik ihtiyacı ise barınma ve korunma ile başlar.

Güvenliğini sağlamak adına evrenin kural ve yasalarına uyma gibi ihtiyaçlar bu sırada yer alır.

Bu yasalar ve kurallar yaşama ait inancımızı geliştirmemizi yardımcı olarak dünya üzerindeki varlığımızı savunmayı öğretir.

Maslow’un kuramına göre 3. Sırada Ait olma ve Sevgi İhtiyacı yer alır.

İnsan kendini korumaya mağaralarda başlasa da, evrimsel süreçteki bu güvenlik ihtiyacı toplumlar genişledikçe bu güvenliği aynı zamanda başkaları üzerinden kurmamız adına bizi cesaretlendirir.

Evrim geçiren insan güvenlik ihtiyacını bu zamanda daha çok diğer insanlar ile olan ilişkileri üzerinden kurmaktadır.

Bu 3. hiyerarşide bizi koruyacak olan bir mağara veya taşınmaz kaynaklar değil güvendiğimiz insanlardır.

Doğru bir ilişki hayatımızı güvenli şekilde sürdürmemize yardımcı olacak tüm donanıma sahip olmamızı sağlayabilir.

Ait olma ve sevgi ihtiyacımızı yaşam üzerinde sağlıklı ve yapıcı bir şekilde kurarak ancak Maslow’un 4. Sırada olan Değer verilme ve Saygınlık İhtiyaç teorisini karşılamaya yetecek donanıma hak kazanmış oluruz.

Bu ihtiyaç varlık bilincinde iki yönlü şekilde işlev görmelidir.

İnsan ne kadar yaşamda gerçekçi ve samimi bir özgüvene sahip bir birey olarak yaşarsa kendini ve başkalarını kabulü o kadar kolaylaşır.

Ve böylelikle başkalarının ona saygı duymasını ve değer görmeyi hak etmeyi mümkün hale getirir.

Başkaları tarafından gördüğümüz değer, yaşam içinde motive olmamızı sağlayarak başarıya veya bir hedefe korkmadan ilerlememize yardımcı olacak özgüveni bize verir.

Maslow’un donanım teorisinin sonuncusu olarak Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı ise tüm bu psikolojik ihtiyaçları içine alarak en tepeye oturur.

Burada insan bilincinin kendini kontrol merkezindeki tüm hedefler bir araya toplanarak, yaşamda istediğimiz herhangi bir enerjiyi yaratma sürecimizde gitmemiz gereken yolun ve hedefin ilk adımı haline gelir.

Her bireyin kimliğine ve özüne ait bir yeteneği ve ideali vardır. Toplum içindeki Oğlak temalarına ait kariyer, statü ve toplumun sizi birey olarak konumlandırdığı bu yer özümüze ait kaynaklarımızı ve donanımlarımızı kullanarak kendimizi toplumda ispatladığımız yerdir.

Bu ispat olmazsa tatminsizlik duygusu ile hayatın içinde kaybolma ihtimalimiz yükselir.

Kendimizi yaşamın içine atılmış ve ne yapacağını bilmeyen bir avuç yıldız tozu gibi hissedebiliriz.

İnsan önce kendi yararını ve özünü gözeten bir farkındalık ile kollarını sıvayarak kendi varlık bilincini gerçekleştirmeye yönelik olarak harekete geçmelidir.

Diğer türlü insan kendine ait olmayan bir yaşamda, başkalarının veya toplumun ona dayattığı hiyerarşilerin içinde yok olarak, kendi istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi imkansız olan tatminsiz bir robot haline gelir.

Değişen yaşam koşulları arasında herkesin kendine ait özgün bir hiyerarşi sistemi vardır.

Oğlak Burcu Yeni Ay’da hedeflerinize ulaşmak adına Maslow’un ya da kendinizin hangi hiyerarşi sistemine ihtiyaç duyduğunuzu tanımlayabilirsiniz.

2022 hayallerinizi size yakınlaştıracak olan iskeleti yaratmak ve bu dönemde sizin için öncelikli olan ihtiyaç ve isteklerinizi tanımlamak adına kendiniz için yeni bir hiyerarşi sistemi oluşturabilirsiniz.

2022 senesine ve size ait Kişisel Piramidinizi oluşturmak için StarZcope’un sizin için hazırladığı aşağıdaki “2022 Hedefler Piramidi”nin çıktısını alarak bu yeni yılda hedeflerinizi yeniden düzenleyin.

Kendi hedeflerinizi ve isteklerinizi belirlemenize yardımcı olacak olan bu Sihirli Piramit belki de sizi 2022 hedeflerinize götürecek olan yolun ilk özgün haritası olabilir!

Hedef bir Oğlak için her şeydir.
Kendisinin nereye gittiğini bilmeyen Oğlak ise bir Su keçisidir.
Piramidinin ya da tırmandığı dağın yolunu hiç bilmeyen bir robot olarak hayatını anlamsızca sürdürebilir.
Kayıp bir Oğlak’ı ait olduğu topraklara, hedefleri üzerinden yönlendirmek gezegenlerin ve sizin kendinize ait olan kozmik görevinizdir.

Zaman; kendi duygularınızın ve ihtiyaçlarınızın sorumluluğunu alarak yaşam hedefleriniz üzerinden yeniden disipline olma ve harekete geçme zamanıdır.

Hedefsiz bir Oğlak, tembel bir Oğlaktır.

Piramit Dağının tepesine ulaşmaya çalışırken hep yolda kalır.

Düşer ya da aç kalır.

Dağın zirvesini gözüne kestirmiş, ne istediğini bilen bir Oğlak ise hırslı ve sabırlıdır.

Günlerce zirveye giden yola bakarak, dağın içine gömülü olan teoriyi, kendi cevheri üzerinden çalıştırır.

Yiyeceği yemeği, basacağı taşı, alacağı sevgiyi tekrar tekrar saymaktadır.

Oğlak burcunda gerçekleşen yeni ay’ın mesajı “Yaşamdaki Hedeflerimizdir.”
Hedef yoksa Piramit dağının sonundaki size ait ödül asla ulaşılmaz hale gelir.

2022’de gerçekleşen ilk yeni ay enerjisini isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı gerçekleştirmemiz adına kullanmamızı dilerim.

Yürüdüğün yolda kaybolduğunda etrafına değil kendi ihtiyaç ve isteklerine ve açık kalbime ❤️ bakarak, önündeki yaşam piramidinden gözünü ayırmadan hayallerinin ötesindeki zirvelere tırmanman dileğiyle.!

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2022