TERAZİ BURCU YENİ AY ♎︎

KUŞ TÜYÜ KADAR KALBİM OLSUN HER GÜN YENİDEN DOĞSUN!

28 Eylül akşamı Terazi burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

Terazi evrensel düzenin simgesidir. Evrensel kuralların tutarlı ve öngörülebilir bir düzen içinde var olmasına hizmet eder. Adalet Tanrıçasının kozmik mesajlarını bize iletecek olan bu Yeni Ay, yaşamın iki kefeli Terazisini elinde tutuyor ve bizden doğru ile yanlış arasındaki keskin çizgiyi ayırmamız adına dürüstlük talep ediyor.

Evrensel düzenin doğru bir şekilde işlemesi için yaşamın evrensel kurallarına saygı duymalıyız. Yaşamda ancak bu şekilde kendimizi güvende ve huzurlu hissederiz.

Bu hayatta maneviyatı arayan kişilere gerçeği ve ışığı göstermeye niyetli olan Terazi Yeni Ay, baskı ve zorbalık ile kendi doğrularını sosyal çevresine kabul ettirmeye çalışanların maskelerini düşürüyor. Ortaya anlaşmazlık ve çatışma yaratan durumları karşımıza getiriyor. Uzlaşmacı ve yapıcı çözümler üretebilmek adına yargımızı öncelikle kendimize karşı dengede tutmamızı talep ediyor.

Adalet Tanrıçası Terazi burcu simgesi yaşamın bizi yargıya ulaştıracak iki kefesini dengede tutarken resmedilir. Bu ikonografik imge bizden yaşamlarımızda uzlaşmacı ve yapıcı çözümler yaratmak için denge, zarafet ve erdem kavramları ile birlikte çalışmamızı ister. Yaşamın kendimize ait olan Terazisine ancak doğruları, dürüstlüğü ve vicdanımızı koyarak doğruya ulaşabileceğimizi hatırlatır.

Uzun süredir içinden geçtiğimiz bu kaos yaratan döneme ancak doğruyu ve gerçekliği arayarak düzen getirebileceğimizin mesajını veriyor.

Bilinen en eski uygarlıklar bize geçmişin en büyük miraslarını bırakırlar. Binlerce yıllık geçmişe damgasını vuran Mısır uygarlığından günümüze ulaşan hiyerogliflerde evren yasalarının temelleri anlatılır. Dünyanın en üstün uygarlığına sahip olan Mısır, aynı zamanda ölülerine gösterdiği aşırı ilgi ile de diğer uygarlıklardan farklıdır.

Mısır medeniyetinde insanın yaratılışı, varoluşu ve ölümü konularının yer aldığı MISIRIN ÖLÜLER KİTABI’nda ölümden sonraki yaşamda gerekli olacak bazı talimat ve yönlendirmeler bulunur. Bu kitaptaki “Yargı Salonu sahnesi” yaşamdaki evren yasalarından biri olan “Denge Yasasına” dikkat çekiyor.

Ölümden sonraki hayata geçebilmek için ölülerin kalplerinin tartıldığını gösteren bu kitapta resmedilen bir sahnede, Mısırın doğruluk ve adalet Tanrıçası Ma’at Terazi burcunu simgeler. Ma’atın terazisinde saf bir kalbin ağırlığı ilahi adaletin sağlanması için bir kuş tüyü kadar hafif olmalıdır.

Mısırın Ölüler Kitabındaki bu sahnede Ölmüş olan kişi ilahi adalet önünde günahları için hesap verir. Müslümanlıkta “ahiret günü” olarak zikredebileceğimiz bu sahnede, yeryüzünde yaşarken hangi günahları işlediğimiz ve hangi kuralları çiğnemediğimiz teker teker sayılır.

Terazi burcu Yeni Ayında, yaşamın terazisinin elindeki kalplerimizin ağırlığı bir kuş tüyü kadar hafif olduğunda ve vicdan muhakemesini kendi kendimize yaptığımızda yeni ay enerjisini en yüksek faydamıza kullanmış oluruz. Yaşamımızda ahenk ve dengeyi ancak doğruluk ve dürüstlük erdemlerini elden bırakmadan yaratabiliriz. Böylelikle yeni ay enerjisini ilişkilerde ve ortaklık temalarında yenilik arayışında olduğumuz niyet tohumlarını istediğimiz yere ekebiliriz.

Bir insanın kalbi onun ilk bireysel ilahıdır, vicdan ise her şeyin tanığı olduğu kadar kalbe tek hesap soracak olandır.

Bu yüzden mumyalama sırasında mısırlılar bedende tek iç organ olarak kalbi bırakır.

Vicdan muhakemesinde, yaptıklarımızı öncelikle kendimizi için meşru hale getirmeden ortaya koyduğumuz bu sahnede eğer kalbimiz bir kuş tüyü kadar hafifse hepimiz yeni bir hayatı hak etmiş oluruz.

Platon’un “Varlığın kendi kendini yargılaması” olarak adlandırdığı bu sahne, insanın kendi varoluşunun bilincini bir kriter olarak ele almasına ve vicdanı ile yargıya varmasına hizmet eder.

Terazi burcu yeni ayında vicdanınızın bir kuş tüyü kadar hafif olması adına gerçeklik ve dürüstlükten taviz vermeyin. İlahi düzeni ancak ilahi adalet üzerinden sağlayabiliriz. Önce kendimize sonra karşımızdakine adaletli olduğumuz sürece ilahi düzen bize hizmet ederek yaşamda istediğimiz tüm yenilikleri gerçekleştirmemizi sağlar.

İlahi adalet ilahi düzen üzerinden, ilahi düzen ise iyi niyet yasası üzerinden çalışarak bize hizmet eder.

Hakkaniyet yaşamdaki en önemli erdemlerden biridir. Eğer yaşamda denge arayışınız varsa önce kendinize adil bir şekilde hizmet ederek bu dengeyi bulabilirsiniz. Çünkü başkalarına ancak gerçek ve dürüst olduğumuzda yaşamda bir denge ve güç duygusu hissedebiliriz.

Hepimize kuş tüyü ağırlığında kalbi olan Yeni bir Ay enerjisi dilerim.

Sevgiyle,

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2019