MATRUŞKA ♊︎ YENİ AY

Yeni Ay gökyüzünde hiç ışığın olmadığı karanlıktır. Duygular belirsiz ve akıştadır. Size engel olduğunu düşündüğünüz tüm duygular yenilenme enerjisi için karanlıktaki iç sesinizi uyandırır.

Sizi koşullanmış gerçekliğinizden alır ve hiç bilmediğiniz bir farkındalığa taşır.

İkizler, düşünme ve algılama fonksiyonlarımızı yöneten iletişim gezegeni Merkür’ün ☿ yönetimindedir. Aklımızın kütüphanesindeki fikirlerin, yazılı ve sözlü biçimde diğer kişilere aktarılmasını sağlar.

İkizler Yeni Ay,bu dönemde bizi zihinsel bazı faaliyetlere yönlendirecektir.

İkizler burcu, iki farklı enerjinin eş zamanlı işleyen dualitesini temsil eder ve iki farklı enerjiyi tek noktada biraraya getirerek bütüne yeni bir perspektif kazandırır.

Yaşamın tümü, iki farklı karakterde enerjinin bir araya gelerek bütünü oluşturması ile meydana gelir.

Gündüz, geceden farklıdır ancak gece ve gündüz beraber bir tam günü oluşturur. Gece olmasa gündüzün ne olduğunu anlayamayız, yanlışlar olmasa doğruyu bulamayız.

Yaşamdaki farklı kutuplar bize gerçekliğini ancak kendi deneyimlerimiz üzerinden gösteren kozmik araçlardır.

İkizler burcunun ana stratejisi deneyimdir, sağlıklı merak ve hayret duygusuna erişmektir.

Alternatif gerçekliğin gezegeni olan Balık burcundaki Mars’ın İkizler Yeni Ay’a yaptığı zorlu kare açı bu dönemde alacağımız kararlara ve başkasına verdiğimiz sözlere karşı bizi uyarıyor.

28 Haziran’a kadar gerçekleşecek olan Mars Balık transitinin iradeyi zayıflatan ve kararlı olmayı engelleyen bir yapısı vardır. Mars Balık etkisi Neptün doğasına uygun olarak çalışır ve duygusal kontrolü zayıflatır.

Aksiyon alma becerilerimizi yöneten Mars gezegeni, Balık burcunda olduğunda istekler hayaller ile şekillenir fakat hayaller gerçeklerden uzaklaştığında bu dönem verimsiz hale gelebilir.

Fakat bir isteğin veya hedefin gerçekleşmesi için önce hayale ihtiyaç vardır. Bu dönemi yapılandırmak için hayalleri gerçeğe çevirmek adına evrensel düzenin ve şimdiki zamanın şartlarıyla uzlaşmak hayalleri, gerçekliğe doğru yönlendirebilir.Bknz. Geri Hareket Sezonu

Bu yeni ay etkisi akıl ve mantık yoluyla aldığımız kararları ve aksiyonları şu anın yüzeysel gerçekliğine uygun hale getirir. Mars’ın Balık’ın İkizler Yeni Ay’a yaptığı zorlayıcı açı dolayısıyla zaman geçtikçe işler karmaşıklaşacaktır. Yeni alınacak kararların olası hayal kırıklığı 5 Haziran’da gerçekleşecek Yay burcundaki dolunayda ortaya çıkacaktır.

Gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Satürn ve Plüton gezegenleri de geri gittiğinden, yeni başlayacak projelerin “devamlılığı” sorgulanacaktır.

Bknz. Geri Hareket Sezonu

Bu Yeni Ay’da, İkizler enerjisinin zihinsel hızı ile her şeyi yeterince anladıklarını ve bildiklerini düşünerek iskeleti olmayan yeni bir düzen kurmayı isteyenler; yüzeysel kalabilecek olan fikirleri yüzünden hayal kırıklığına davetiye çıkarabilirler.

Eğer bu dönemde alacağınız yeni aksiyonlar eğer geçmişten gelen bir istek veya arzunuzun ya da bir projenizin tekrar yapılandırılması ile ilgiliyse geri hareket enerjisinin yapıcı tarafı ortaya çıkar.

İkizler Yeni Ay’da önceden yapılandırılmış, iskeleti olan bir yapı üzerinde çalışılması veya geçmişte yaratılan fakat uygulamaya geçilmemiş olan projelere yatırım yapılması bu dönemi en yüksek faydamıza hizmet edecek şekilde kullanmamızı sağlayacaktır.

İkizler her zaman ona sıkıntı verebilecek ya da konforunu bozabilecek olan gerçeklikten uzak durmak üzerine karar alır.

Bu denkleme, gezegenlerin geri hareketi ve Mars Balık etkisi eklendiğinde iskeleti olmayan ve yeni başlayan her şey daha da karmaşık hale gelecektir.

İkizler burcu, bir durumun nedenini ya da konunun içindeki karşıtlıkları oluşturan dualiteyi iyi anladığından, gerçekliği istediği gibi çarpıtmakta ustadır.

Bunu öyle kolay yapar ki kendi dahil aldığı kararlara herkesi inandırır.

Sanki, olmasını dilediği “gerçekliğin” etrafına sözcüklerden, yeni bilgilerden, akıl oyunlarından bir ağ örer ve gerçeğe ulaşmayı önce kendine zorlaştırır.

Bir ikizler için gerçeklik görecelidir ve her yeni bilgi bu gerçekliği değiştirebilir.

Aynı Matruşka bebekleri gibi !

Bu rus yapımı oyuncak bebekleri ortasından açıldığından içinden başka bir bebek çıkar, onu açtığımızda yine başka bir bebek çıkar ve bu Matruşka’nın büyüklüğüne göre sonsuza kadar devam eder.

Matruşka’yı zihnimiz olarak düşünürsek; algımızın içinden çıkacak olan bilgilerin sonsuzluğu, bizi bir noktadan sonra sonu olmayan bir gerçeklik düzlemine ve sonunda kendi yarattığımız dünyevi kütlesi olmayan hayali bir gerçekliğe götürebilir.

İkizler burcu değişken yapısı ile iki enerji arasında yüzeysel olarak geçiş yapmaktan hoşlanır. Tercih edilebilecek diğer opsiyonu da bildiğinden, onu kaybetmemek için Matruşka zihnine başvurur ve sonuç genelde kararsızlık ile sonuçlanır.

Bir İkizlerin zihninde “deneyim” üzerinden kanıtlanmamış bir şekilde yüzeydedir.

Ve derinliği yüzeysel olan her şeyin içi boş kalır.

Tatsız gerçeklerle yüzleşmek istemeyen ikizler, kararsızlık yüzünden herhangi bir bilgiyi canının istediği gibi evirebilir ve kendi gerçekliğini yaratabilir. Fikirlerin içinden yeni bir fikir çıkarır, eğer ulaştığı gerçekliği beğenmez ise bir yenisini daha yaratır.

Ve bu Matruşka döngüsü sonsuzluğuna kadar devam edebilir.

Sonuç olarak İkizlerin yüzeysel ihtiyaçlarına bağlı kalarak aldığı kararlar genelde yaşamın derinliğinden ve kütlesel dünyasına hizmet edeceği detaylardan yoksunlaşır.

Herhangi bir şey ile ilgili başlangıç yapmak bu Yeni Ay’da kolay gibi gözükse de bunu devam ettirmek her zamankinden zor olacaktır.

Bu Yeni Ay’da verdiğiniz ya da sizinle ilgili alınan kararlara dikkat edin.

“Eksik Bilgi” veya “Yüzeysel algı” ile bu yeni ay’da çıkılan her yol aslında yaşamı kendi gerçeklerine sığdırmak isteyenler için dolaylı bir yalan sayılır. ⭐️ #opps

Eğer bu Yeni Ay’da gezegenlerin sihirli geri hareketlerine takılarak Matruşka bebeklerine dönmek istemiyorsanız, kanıtlanmış ve zihinsel aklınızın dünyevi ve kütlesel gerçekliğine doğru yol alın. Mevcut durumunuzu nasıl sağlamlaştıracağınıza ve dayanıklı kılacağınıza bakın.

Bu dönemde; denenmiş yöntemler ve somut faaliyetler rasyonel aklımızı yönlendirmemiz için en çok işe yarayacak olan zihinsel güvenlik alanlarımızdır.

Abraham Lincoln’ün yarı köle yarı özgür bir toplumun kalıcı bir düzen kuramayacağını söyleyen konuşmasında yer alan sözleri gibi; (Lincoln’s House Divided Speech)

“Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta duramaz.”

Kendi içinde bölünmüş bir zihnin ayakta duramayacağı gibi.

İletişimsel eylemlerin fazlaca olacağı bu İkizler döneminde, bütünsel bilgiyi evren yasalarına ve rasyonel aklın gerçekliğine uygun şekilde kullanmanızı dilerim…!

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2020