BAŞAK BURCUNDA NEPTÜNYEN DOLUNAY

Bugün Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor!

Başak toprak elementine ait bir burç olarak maddesel dünyadaki uygulamalar ve yaşamlarımızda bize somut yarar sağlayacak olan konular ile ilgilenir.

O yüzden, her şeyi mükemmel yapmaya çalışarak etrafındaki her şeyi onarmak, iyileştirmek ve somut yaşamda verimli hale getirmek için çabalar. Başak burcundaki dolunayın ihtiyacı; karşıt burcu olan Balık’ta gerçekleşen Güneş ve Neptün kavuşumunun hayaller ve varsayımlar üzerinden yarattığı kaosa düzen getirmektir.

Başak dolunayı, bu dönemde ipin ucunu kaçırdığımız hayaller dünyamıza somut farkındalıklar getiriyor.

Beklentilerimizin hayallerin içinde yüzdüğü bu dolunayda, varsayımın büyülü doğasına kapılanlar bu dönemde bazı gerçekler ile yüzleşmeler yaşayacaklardır.

Balık burcunda yer alan gezegen enerjileri ile yaşamımızdaki her şey, yerli yersiz her yere saçılarak bizden gerçek yaşamda uygulanabilir değerler üzerinden aksiyon almamızı talep ediyor.

Dolunay’ın hayallerimizi topraklayan etkisi ile yaşamlarımızda karmaşa yaratan olaylara düzen getirebilmek ancak hakikatleri ve somut gerçeği takip etmemiz sonucunda olacaktır.

Kaos halinde olan varsayım sürecine takılan yaşam alanlarımız bu dolunayda #coronavirüsü gibi bedenimize değil ama aklımıza zarar veriyor. Ve dikkatimizi içimizdeki kaosu yaratan kişilere, durumlara ve olaylara doğru çekiyor.

Ve soruyor; Bu kaosun içinde yaşam hedeflerine ve ihtiyaçlarına ulaşabilir misin?

Hayaller, umutlar ve hedefler bizi yaşama bağlayan en temel değerlerdir.

Bu değerlere yeteri kadar özen göstermezsek hayaller içinde kaybolur ve gerçekleşmesi mümkün olmayan varsayımlar arasında bir kurban haline geliriz.

Hayallerimizi bize yakınlaştıran en temel içgüdü yaşama sevincimizdir.

Bir yaşamı ancak hayal ettiğimiz kadar yaşanmaya değer hale getirebiliriz.

O yüzden hedefler, hayaller ve umutlar nefes almak kadar önemlidir.

Fakat hayallerimize sürekli gerçekleşmesi mümkün olmayan soyut bir pencereden bakıyorsak o zaman baktığımız yönü zamanla kaybederiz.

Hayallerimizin somut hale gelebilmesi için muhakkak soyut bir vizyona sahip olmamız gereklidir evet, fakat bu vizyon zamanla bir illüzyon haline gelerek bizi uygulanabilirliğin somut kavramlarından ayırır ve kendimizi sürreal bir gerçeklik içinde bulmamıza neden olabilir.

Hayallerimizi, dünyevi gerçekler ile kavuşturarak hedeflerimize yaklaşmak istiyorsak, uygulanabilirliği somut olan dünyevi gerçekleri takip etmemiz gereklidir.

Doğruyu yanlıştan ayırmak, dualiteler içinde kaybolmadan karar verebilmek demektir. Bunun için iki somut değer arasında ayrım yapabilmek; sanki sıcak ile soğuk olanı, gündüz ve geceyi, acı ve tatlıyı birbirine karıştırmadan ifade etmemize benzer şekilde aradığımız hakikatlere bizi yakınlaştıracak olan değerlerdir. Sonuç olarak gece ve gündüzün göreceliği yoktur.

Hava ya karanlık ya da aydınlıktır.

Gökyüzünde ya Ay vardır ya da Güneş parlamaktadır.

Gökyüzünde Oğlak burcunda stelyum halinde bulunan Mars, Jüpiter, Plüton ve Satürn gezegenler birliğinin yarattığı toprak etkisi ile göreceli olabilecek tüm kavramlar somut farkındalıklar üzerinden bize hizmet edecektir.

Dolunay enerjisi bir Ay fazının ulaşabileceği en üst nokta olduğundan bitişler ve sonlanmaları ifade eder. Bu dönemde uygulamaya koymak istediğimiz rutinler yaratmak veya sonlanmasını istediğimiz alışkanlıklarımıza düzen getirmek için göreceli bir yaklaşımdan uzak durmamız en yüksek faydamıza olacaktır.

Alacağımız kararlarda istikrar sağlayarak ancak başarıya ulaşabiliriz.

Bu dolunayda yararlıyı — yararsızdan ayırmak, işe yaramayan bir otu kendi zihin bahçenizden koparmak gibidir.

Yararsız otlar bir nevi akıl bahçenizde karmaşa yaratan ve yaşamınızda ihtiyacınız olan düzeni sabote eden verimsiz ve çarpıtılmış hayaller ve bilgilerdir.

Fakat sizi ihtiyaçlarınıza ve hayallerinize yönlendirecek olan tek şey bu dönemde hakikatin kendisidir.

Hakikat; hayallerini gerçek yapmak isteyenler için tekil,
fantezide yaşamak isteyen ve kendi akıl bahçesini oyun parkına çeviren hayalperestler içinse görecelidir.

Eğer siz de kendinize ait bir zihin bahçeniz olsun istiyorsanız, artık işe yaramaz ve hayatınızda kaos yaratan zihin otlarınızı temizleyin.

Size ait ve göreceli olmayan doğrularınızı deneyimleyerek kendinize bir şans verin, bir de böyle deneyin.

Bu dönemde, günlük yaşam koşullarımıza uygulanabilir somut değerler üzerinden düzen ve farkındalık getirmek bizi yaşam hedeflerimize ve hayallerimize yakınlaştıracaktır.

Başak burcundaki Ay’ın duygusal arayışı bizi kendimiz hakkındaki en derin ihtiyaç ve hislerimize yönlendirir.

Başak burcu adını Latince Virgin (bakire) kelimesinden alır. Aslında bir nevi el değmemiş bir bedenin fiziksel olarak kusursuzluğunu simgeler. Karmaşanın ve göreceliğin- maddi beden üzerindeki sınırlarını ve ihtiyaçlarını yok eder.

Başak dolunayının sunduğu bu saf ve bilinçsiz duyguların hamlığı karşısında irkilen ruhumuz kendini zamanla daha çok kaosun içinde bulacağını zannetse bile yaşamdaki düzen ve istikrar getirmemiz gereken alanları gerçekliği ile temizler. Bizi hayallerimize ve hedeflerimize yakınlaştırabilmek adına farkındalığımıza bakir ve somut gerçekler kazandırır.

Yaşamlarımızda onarmamız, iyileştirmemiz ve verimli hale getirmemiz gereken fırsatlarla dolu Başak dolunayı günlük yaşam koşullarımıza, sağlığımıza ve dualitelerin algımızda yarattığı karmaşaya düzen getirecektir.

Fakat önce hayatımızı sürdürmemiz için ihtiyacımız olan hayaller dünyamıza düzen getirmemiz ve varsayımlardan uzaklaşmamız gereklidir. Yaşam hedeflerimizi bize yakınlaştıracak olan hayallerimiz, somut gerçekler üzerinden bu dolunayda sınırlı hale gelecektir.

Donald Curtis’in dediği gibi “Neysek ve neredeysek oyuzdur, çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir.”

Günlük yaşamda var olabilmenin ilk yolu hayallerden ve inanmaktan geçer.

İnanç görmediğimize inanmak, hayal ise inandığımızı görmek istemekse; bir hayali gerçekleştirmek inanmaktan ve hayal etmekten fazlası olmalıdır.

Yaratmanın başlangıcı hayal kurmaktan geçebilir fakat yaşamımızdaki tüm yollar gerçekleştirilebileceğimize inandığımız hayallerimizin somut yaşamdaki uygulanabilirliği kadardır.

Başak Burcunun çalışkan, alçak gönüllü ve yapabileceklerinin sınırını idrak edebilen enerjisi ile hepimize harika bir dolunay enerjisi dilerim.

Tüm hayallerinizin gerçekleşmesini mümkün kılacak enerjiler dileğiyle!

Biraz yıldız tozu ve sevgiyle…

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2020