BALIK BURCUNDA 🐋 YENİ AY

Balık Zodyak’ın son burcu olarak tüm enerjilerin birleşimini, insanın ruhsal bütünlüğüne ulaşmasını, bilinçaltını ve derin bilgi arayışını temsil eder. Kendini, somut ve maddi gerçekler yerine soyut ve ruhsal olana odaklar.

Bilinçaltı duygularımızı eylemlerimiz üzerinden, duygusal olarak ifade etmemize hizmet eder.

Balık burcu temalarını temsilen, bu yeni ayda bilinçaltı ve derin bilgi arayışımız uyanıyor. Gerçeklik ve Hayal arasındaki algılarımızı ayırt etmemiz adına yaşamımıza yeni enerjiler getiriyor.

Yaşamda Gerçeklik ve Hayal arasındaki farkı anlamamız için yaşadığımız olaylara doğru soruları sormamız gerekir.

Bu dönemde Geri giden Balık burcundaki Merkür, uzun zamandır cevabını aradığımız sorulara ulaşmak için içimize yeni farkındalıklar kazandıracak.

Yaşadığımız olaylara sorduğumuz doğru sorularla bu Balık Ay’da bilinç altımıza ulaşmamız her zamankinden daha kolay olacaktır!
Bilinçaltımızı şifalandıracak bu etki ile uzun zamandır aradığımız içsel sorularımızın cevaplarına kolayca ulaşacağız.

Bu Yeni Ay’da evrenin bize gönderdiği Balık enerjisinin mesajına ulaşmak istiyorsak, içimize gelen bilgileri somut değerler ile birleştirerek bazı sağlamalar yapmalıyız.

Balık burcunda egonun kendini ifadesi bireysellikten çıkarak kolektif şekilde topluma yansır. Çünkü Balık evrensel enerjiyi temsilen başkaları ya da etraftaki enerjiler üzerinden aksiyon alır.

Bu enerji yönetimi bilinmediğinde, bir nevi akıntıya kapılmak haline gelir.
Çünkü kapıldığımız bu akıntı, genelde bize ait olmayan veya bir başkasının kozmik enerji alanıdır.
Ve balık yanlış bir akıntıya kapıldığında, içinde bulunduğu durumun hayal kırıklığı ile ya akıntıda kaybolur ya da hoşuna gitmeyen durumun gerçekliğine karşı, görmezden geldiği bir tutum geliştirir.

Balık Ay’ın bilinçsizce bizi içine çeken bu enerjisi, aslında
teslimiyet ve kabul / kurban ile kahraman arasındaki farktan pek ötede değildir.

Bu fark, duygularımızın sorumluluğunu ne kadar üstlendiğimiz ile ilgilenir.

Balık Yeni Ay, Uranüs ve Mars gezegeninden aldığı toprak etkisi ile içimizde şimşek hızında uyanan somut farkındalıklar kazandırıyor. Bilinçaltımızı şifalandıracak bu etki ile uzun zamandır aradığımız içsel sorularımızın cevaplarına ulaşıyoruz.

Bu Yeni Ay’da evrenin bize gönderdiği Yeni Ay enerjisinin mesajına ulaşmak istiyorsak, içimize gelen bilgileri somut değerler ile birleştirerek sağlama yapmalıyız.

Soyut değerler dünyamızın somut alandaki yansımaları bizi bu Yeni Ay’da sürreal bir farkındalığa götürecektir.

Balık burcu enerjisi, bilinçaltı düşüncelerimizin gerçek yaşamdaki yansıması gibidir. Bilinçsizce ortaya koyduğumuz eylemleri takip ettiğimizde gizli kalmış düşüncelerimizin su dolu mağarasına erişiriz.

Bu mağarada bizi karşılayan iki adet balık mevcuttur. Biri Görmezden gelen diğeri ise Teslimiyet ile kabule geçen.

Balık burcu yeni ayı, içine girdiğimiz bilinçaltımızın su dolu mağarasından çıkmamız için bilinçli egomuzun ihtiyaç ve isteklerinin farkındalığını kullanmamızı istiyor. Ve bunu ancak varsayım ya da göreceli olmayan somut bilgiler üzerinden ortaya çıkaracağımızı hatırlatıyor.

Balık Yeni Ayında “yaşamın dualitesinin” yarattığı sisli akıntıya kapılmaya gönüllü olan egomuzun istek ve ihtiyaçlarını korumak ve gerçeğin herkes için fark gösterebilecek olan göreceliğine karşı sorular sormak bizi içsel olarak aradığımız cevaplara kolayca ulaştırır.

Yeni Ay ile kavuşum yapan Merkür etkisi ile sorduğunuz ya da cevaplayacağınız soruların somut değerler üzerinden olmasına dikkat edin. Ve egonuzun arayışına kimsenin akıntısına dahil olmadan kanıtlanabilir fikirler üzerinden cevap verin.

Kendinize ait fikirlerinizi ortaya koymak demek yaşama karşı teslimiyet ve kabulün ötesinde bir yargı oluşturmak anlamına gelir.

Ve bu yargı egonun ya da özgür iradenin bir yansıması halindedir.

Çünkü kendi fikirleriniz aslında özgür iradenizdir.

Özgür irade kuvvetlendikçe yaşamda kendi duygularımızın sorumluluğunu alarak karar vermek daha kolay hale gelir.

Bunun iyi bir vatandaş olmak için oy vermeniz gerekliliğinden aslında bir farkı yoktur. Kendi fikir ve değerlerinize verdiğiniz oylar yeni ay devlet bakanlığı tarafından en iyi adaletli şekilde değerlendirilecektir.

İçine girdiğiniz iç güdülerinizin su dolu mağarasında nefes almaya devam etmek istiyorsanız kendi duygularınızın sorumluluğuna karşı özgür iradenizle bir fikir beyan etmeniz gerekir.

Bu egoyu dağıtmadan özünüzün ihtiyaçlarını olduğu gibi ortaya koymak demektir.

İhtiyaçlarınız ile ilgili kendinizi sesli ifadenize ait bir fikir yaşamın ya da başkasının akıntısına dahil olmadan okyanusta yüzmenize yardım edecek olan yüzgeçlerinizin hareketleridir.

Ve bu sizi Yeni Ay enerjisi ile içinde bulunmak isteyeceğiniz sürreal bir gerçekliğe götürecektir.

Gerçekler her zaman insan algısına ve bakış açısına göre değişebilir.

Balık burcu zaten bu göreceliğe karşı duyduğu aşırı hayranlık ile kendi yüzgeçlerinden vazgeçerek başkalarının yüzgeçlerini kendisininki zannetmektedir.

Kendi yüzgeçleri ile yüzmeyi bilmeyen balıklar her zaman başkalarının ya da bir akıntının enerjisi ile evrende sadece süzülmeyi öğrenir.

Ve bu durum hepimizi zamanla ne yöne gittiğini bilmeyen sudan çıkmış balıklara çevirebilir.

Gerçeklik algımızın yıkandığı bu yeni ay etkisinde, bizi yeni umutlara ve farkındalıklara götürecek olan sadece kendimizi somut ifademiz ve kendi eylemlerimizdir.

Yaşamın dualitesi içerisinde kaybettiğiniz tüm gerçeklerinizi bularak, somut değerler üzerinden tüm hayallerinize ulaşmanız dileğiyle!

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2020