AKREP BURCU DOLUNAY

SNAKE GODDESS

Akrep, Mars ve Plüton’un yönettiği dişi bir burçtur.

Mars, savaşın ve tutkunun sembolüyken Plüton, dönüşüm ve gizemlerin gezegenidir.
Bu kombinasyon, Akrep’in güçlü ve derinlikli bir enerjiye sahip olduğunu gösterir.

Sabit su grubuna ait olan Akrep, duygusal gücün, yaşamın ve ölümün sırlarını arayışında karanlığa nüfuz eder.
Koç burcu Güneş Tutulmasında ektiğimiz tohumlar gökyüzündeki ay ışığı ile gözle görünmeye başlıyor ya da akrep dolunayın her şeyi aydınlığa çıkaran gerçekliğinde tamamiyle kayboluyor.

Akrep burcundaki dolunay dönüşüm enerjimizi harekete geçiren bir döneme işaret eder.
Bu dönemde, gizlemeye gerek kalmadan, kendinden korkmadan, saklanmaya yüz tutmuş doğruları yüzümüze gözümüze bulaştıran bir dönüşüm sürecine gireriz.

Akrep dolunayı, yaşamın doğal döngüsü olan doğum ve ölüm sürecine benzer bir dönemdir.
Bu süreçte, eski alışkanlıklarımızı, düşünce kalıplarımızı ve duygusal bağlantılarımızı gözden geçirme ve dönüştürme fırsatı buluruz.

Bu dönemde kendimize karşı dürüst olmak, korkularımızı yüzleşmek ve içsel bilgelikten gelen yönlendirmeleri takip etmek önemlidir.
Akrep dolunayı, doğru bildiğimiz yanlışlarla yüzleşme ve gerçeklerle barışma zamanıdır.

Bu dönem, içimizdeki karanlığı aydınlatma ve dönüşüm için cesaret gösterme zamanıdır.

Dönüşüm sürecindeki her adımımız, bizi daha derin bir anlayışa ve içsel özgürlüğe doğru yönlendirir.

Gerçeklerle yüzleşmek, korkularımızı aşmak ve içsel rehberliğe güvenmek, yaşamımızda derin ve anlamlı değişikliklere yol açabilir.
Bu dönemde, içsel dönüşümün getirdiği farkındalık ve anlayışla, kendimize ve çevremize daha derin bir sevgiyle yaklaşabiliriz.

Bilincinizi artırmanın maliyeti, zorunlulukla yüzleşmeyi içerir ve bu da ölüme, çözülüme ve acıya teslim olmayı gerektirir.
Bu dolunayda karanlıktan – iç görü, bütünlük ve şifa gelir.

Belki oraya varmak için cehennemden geçmek zorunda kalabilirsiniz ama emin olun buna değecektir.

Akrep’in gücü, karanlığa girebilme ve psişenizdeki bölünmeyi iyileştirebilme yeteneğindedir – insan olmanın kalbindeki yarayı iyileştirme yeteneği – bilinçli olmanın acısı.

Bu, zehri ilaca dönüştürmek – karanlığı şifaya dönüştürmek anlamına gelir.

Bunun için duyarlı ve sezgisel olmalısınız, ancak aynı zamanda sert bir Akrep gibi.

Yaşam ve ölümün sırları, ruh büyümesi ve kurtuluşun sırları arasındadır.

Ölüm bir son değildir, enerjilerin bir dönüşümüdür – bir nevi bilinç değişimi veya bir şekil değiştirme anlamındadır.

Karanlıkta gizlenen zenginliklere ulaşmak kolay değildir ve her zaman bir bedeli vardır.

Elmaslar yüksek basınç altında yaratılabilir çünkü hiçbir şey vermeden bir şey elde edemezsiniz.

Dönüşümün sonunda, karanlıkla yüzleşme ve içgüdülerimizi şifa ve yaratıcılığa kanalize etme yeteneğimiz vardır.

Bu, içsel özgürlük ve derin bir yaşam anlayışına yol açar.

İçimizdeki karanlığı aydınlatarak ve dönüştürerek, daha derin bir sevgi ve bilgelikle dolu bir yaşam sürmeyi elde ederiz.

AKREP DOLUNAY
snake goddess

Akrep burcu, astrolojide derinlik, dönüşüm ve gizemle ilişkilendirilir. Bu burcun sembolü olan yılan, akrep burcunun özelliklerini yansıtır.

Yılan, yerin derinliklerine inme yeteneğine sahiptir ve oradan bilgelik çıkarma potansiyeline işaret eder.
Akrep burcu da benzer şekilde derinliklere inme, araştırma ve gizemlerin çözülmesi konularında güçlü bir içgüdüye sahiptir.

Minoan Yılan Tanrıçalarının Sırrı: Akrep Burcu Dolunayı ile Aydınlanıyor

20.yüzyılın başlarında, efsanevi arkeolog Sir Arthur Evans tarafından Knossos sarayının tapınak depolarında bulunan Minoan Yılan Tanrıçası heykellerinin keşfi, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.Bu gizemli figürler, kollarını yukarı kaldırarak ve karmaşık tasarımlı kıyafetlerle süslenmiş bir şekilde, ellerinde yılanlarla tasvir edilmişlerdi – bu sembol, o zamandan beri pek çok tartışmanın odak noktası olmuştur.
Minoan Yılan Tanrıçası heykelleri, Minoan toplumundaki önemini ve yaygınlığını vurguluyor. Ev hanımlarının koruyucusu olabileceği gibi, yılanların evin korunması sembolü olarak da kabul edilebilirler.
Ancak, heykellerin giysisi ve duruşu gibi detaylar, onların aslında Minoan toplumundaki kadınlara tanınan otoriteyi ve saygıyı temsil ettiğine işaret ediyor olabilir.

Minoan kültüründe, yılanın akrep burcu üzerinden sembolizmi, insanların doğanın derinliklerindeki bilgeliği ve şifayı aramalarını vurgular.

Yılanın yeraltından çıkarak yüzeye getirdiği bilgelik, insanlara evrensel gerçeklerin anlamını ve hayatın döngülerini öğretir.
Bu sembol, akrep burcunun derinliklere inme ve gizemleri çözme özellikleriyle uyumlu bir şekilde Minoan mitolojisinde önemli bir rol oynar.
Yılanlar, tarih boyunca doğurganlık, doğanın döngüsü ve ölümsüzlük gibi pozitif kavramlarla sıkça ilişkilendirilmiştir. Ancak, aynı zamanda yılanlar, bazı kültürlerde ve mitolojilerde kötülüğün, hilekarlığın ve tehlikenin sembolü olarak da görülmüşlerdir.
Örneğin, Hristiyan mitolojisinde yılan, cennetteki cennet bahçesindeki yasak meyveyi teklif eden ve insanoğlunu günah işlemeye teşvik eden kötü bir figür olarak tanımlanır. Bu nedenle, yılan sıklıkla günah ve düşmanlığın sembolü olarak algılanmıştır.
Ayrıca, birçok kültürde yılanlar, zehirlerinin ve tehlikeli dişlerinin yanı sıra gizemli ve karanlık yerlerde yaşamaları nedeniyle korku ve endişeyle ilişkilendirilmişlerdir. Bu özellikler, yılanların kötü ve tehlikeli olarak lanse edilmesine katkıda bulunmuştur.

Ancak, yılanın kötü bir imajda olmasına rağmen, aynı zamanda dönüşüm ve yeniden doğuşun sembolü olarak da kabul edilmesi daha derin bir geçmişe dayanır. Yılanın sürekli olarak derisini dökmesi, ölüm ve yeniden doğuşun bir simgesi olarak yorumlanır. Bu özellik, yılanın eski formunu terk ederek yeniden doğması ve sürekli bir dönüşüm sürecinde olmasıyla ilişkilendirilir.

Akrep burcuyla ilişkilendirdiğim yılanın bu ikili doğası, insan doğasının karmaşıklığını ve çeşitliliğini temsil eder.

Bu gizemli figürlerin anlamı, Akrep burcu dolunayı ile daha da yoğunlaşıyor. Akrep burcu, derinlik, dönüşüm ve gizemle ilişkilendirilirken, dolunay dönemi yaşamın doğal döngüsü olan doğum ve ölüm sürecine benzer bir enerjiye işaret ediyor.
Minoan Yılan Tanrıçaları, kadınlara güç ve otorite veren bir sembol olarak görülebilir.

Bu, Akrep burcu dolunayında dişil enerjilerimizi kullanarak derinliklere inme ve içsel dönüşüm temasıyla kendimizi ve çevremizi şifalandırmamız adına olumlu bir anlayış sunar.

Turn your paın ınto power

Akrep Dolunay, karanlıkta gizlenen gerçeklerle yüzleşme ve içsel dönüşüm için cesaret bulma zamanıdır.
İşte bu yüzden şifa dişil enerjimiz ve farkındalık üzerinden yaşamlarımızda panzehir etkisi yaratacaktır.
Çünkü, yılanlar aynı zamanda sağlık ve iyileşme ile de ilişkilendirilir

Dünya Tıp Sembolü olan iki yılanlı amblemin bir Türk tarafından önerildiğini ve kabul edildiğini
biliyor muydunuz?

Tüm geçmişi olan kültürler aslında doğanın derinliklerinden gelen yılanın sağlık ve şifa getirdiğine inanır.

Yılanların toprakla ve yeraltı dünyasıyla olan bağlantısı, iyileşme sürecinin bir parçası olarak görülürdü. Bu, akrep burcunun şifaya odaklanma ve derin araştırmalar yapma eğilimleriyle uyumludur. Yılanın akrep burcu üzerinden sembolizmi, insanların doğanın derinliklerindeki bilgeliği ve şifayı aramalarını vurgular.

Yılanın yeraltından çıkarak yüzeye getirdiği bilgelik, insanlara evrensel gerçeklerin anlamını ve hayatın döngülerini öğretir.
Bu sembol, akrep burcunun derinliklere inme ve gizemleri çözme özellikleriyle uyumlu bir şekilde Minoan mitolojisinde önemli bir rol oynar.

Yeraltının yılan gücü ne iyi ne de kötüdür – sadece var olan bir şeydir. Bu, değişim ve evrim gerektiren doğanın bir parçasıdır.
Bu dolunayı sokak astrologları genellikle kader ve zorunlulukla karşılaşma olarak görür – fakat anlaşılmalıdır ki müzakere edilemeyen veya üstesinden gelinemeyen şeyler, ancak teslimiyetle çözülür.

Bu, karanlığa boyun eğmek anlamına gelmez, ancak onu kendinizi dönüştürmek için kullanmak demektir.

Akrep Dolunayı, bilinçsiz güçlerle yüzleşerek kendini dönüştürmek için bir yılan gibi gerçeği ortaya çıkarmamıza hizmet edecektir.
Hedef, ölüm ve çözülümü yenmek ve kaos ve bilinçsizliğe geri düşmemektir.

Ejderha veya canavarla yapılan bir savaş, ego ile bilinçsiz güçler arasındaki mücadeleyi temsil ederken bilinçli hale gelmeye çalışır.

Canavar, kendinizde deneyimlenebilir veya dünyaya yansıtılabilir ve diğerlerinde kötülük ve yıkıcılık olarak görülebilir.

Ancak gerçekte, dış dünya iç dünyayı yansıttığı için, canavarla tamamen içsel olarak başa çıkılabilir.

Ejderha, kendi iç karanlığınızdır ve onu yenmek, öz-mükemmeliyet gerektirir.

Bu, içgüdülerinizi ve arzu doğanızı kontrol etmeyi, yılan enerjisini daha fazla yaşam yaratmaya – şifa ve yaratıcılık yoluyla ve eski yapıları ve ilişkileri dönüştürme – kanalize etmeyi içerir.

İşte bu noktada yılan kartal haline gelir ve karanlıkta gizlenmiş hazinenizi yüksek aklınız ve farkındalıkla bulursunuz.

Herkesin bu karanlığa erişimi vardır, ancak Akrep, ona özellikle uyumludur – sadece Akrep Güneş değil, aynı zamanda birçok Akrep gezegeni, güçlü bir Pluto veya kişisel gezegenleriniz ile dolu bir 8. evle bu erişim daha da belirginleşir. Akrep tipi, içlerindeki karanlığı dönüştürmek zorundadır, aksi takdirde onları tüketir – bu da kimse için eğlenceli değildir.

Akrep’in gölge tarafının negatifliği, yaşam üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir.

Bu, her şeyden neşeyi emen ve hiçbir şey bırakmayan çeşitli şüphecilik ve kötümserlik yaratır.
Bu inkarın nihai sembolü şeytan ya da canavar- hayata karşı olan dualite prensiplerinin bir gücüdür.

Ancak canavarın yararlı bir amacı vardır: bizi uyandırmaya ve daha bilinçli olmaya teşvik etmek.

Bilinçsizliğe geri döndüğünüzde içinizdeki canavar tarafında ele geçirilsiniz.

Bilinçsiz olmak, insan olmanın acısından dolayı cazip olabilir.

Acıyla yüzleşildiğinde, bazen vazgeçmek ve hiçlik ve yıkıcılığa batmak daha kolay görünebilir.

Ancak bu, gerçekte acıyı önlemeye ve yaşamın değişmesini durdurmaya yönelik bir girişimdir.
Hepimize şifa enerjisi yüksek bilinçsizliği bilinçle yendiğimiz bir dolunay enerjisi dilerim.

Sevgiyle,

@starzcope
#onlybelieversleftalive

Artwork and written by

Zeynep A.  StarZcope 2024