OĞLAK BABA 🌝 AY TUTULMASI

Güneş ve Ay tutulmaları her zaman birbirini takip eden kozmik olaylardır.

Ay tutulmları, Güneş tutulmasının öncesinde ya da sonrasında gerçekleşir. İki hafta önce Yengeç Burcunda tutulan Güneş’ten sonra bugün Oğlak Burcunda bir Ay tutulması meydana geliyor.

Ay tutulması, Güneş ve Ay’ın birbirine karşıt olduğu Dolunay zamanında meydana gelir. Dolunay hayatımızdaki bitişleri ve hasat zamanını temsil ettiğinden tekamül sürecimize yardımcı olan bir etkisi vardır.

Dünya, Güneş ve Ay’ın arasına girdiğinde gökyüzü karanlığa bürünür ve Ay Tutulması oluşur. Varlığımızın gölgede kalan tarafları ile bizi yüzleştiren Ay Tutulmaları yaşamlarımızda kadersel etkiler yaratır.

Hayatımızdafarkındalık kazanmamız gereken alanlar tutulma ışığı tarafından aydınlanarak bizi içgüdüsel olarak uyarır. Dolunayda duyguların duyarlı hale gelmesinin nedeni, evrenin titreşimlerini gökyüzünde görünen Ay kadar içimizde hissediyor olmamızdan kaynaklandır.

Geçtiğimiz Yengeç Güneş Tutulması yazısında belirttiğim gibi, bu dönemde ortaya çıkacak olaylar aslında Tutulma mevsimi dediğimiz bu zaman diliminin yansımalarıdır.

21 Haziran’da gerçekleşen Yengeç Güneş tutulması eğer bir başlangıç ise Yengeç burcunun tam karşıt enerjisi olan Oğlak Ay Tutulması ise bu başlangıcın devamıdır. Fakat sonuçları istediğimiz başlangıçları devam ettirebilmek için sorumluluk almamız ve disipline etmemiz gereken yaşam alanlarımıza (Kişisel Doğum Haritalarımızda ki Yengeç — Oğlak aksını yöneten ev ve gezegenlerimize) bağlanmaktadır.

Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulması, geçmişin zaman tünelinde karşılaştığımız artık geçerlilik süresini yitirmiş, davranış biçimi olarak bilinçaltımızdaki karanlık bir tünele olumsuz şekilde yerleşmiş isteklerimiz ve duygusal ihtiyaçlarımızı beslememizi engelleyen davranış biçimlerimiz ile ilgiliydi.

(bknz. GEÇMİŞİN ZAMAN TÜNELİNDE YENGEÇLİ 🌚 BİR GÜNEŞ TUTULMASI)

Oğlak Ay Tutulması ise; geçmişimizde gelişimimizi ve büyümemizi engelleyen davranış biçimlerimize, bugünün koşulları üzerinden düzen getirmemizi talep ediyor.

Oğlak Baba tutulma enerjisi, duygusal ihtiyaç ve isteklerimize ulaşmak adına almamız gereken sorumluluklar ve yapmak zorunda olduklarımız ile ilgilidir. Yaşamdaki hedeflerimize yakınlaşmak adına bir noktada hayallerimize, ilişkilerimize, davranışlarımıza, hayatımıza düzen getirmek durumunda kalırız. İsteklerimiz karşısında yaşamın taleplerini dinleyerek bunları ancak kendi aksiyonlarımız tarafından yapılandırabiliriz.

Oğlak burcunda tutulan dolunayın disipline etme ve mükemmelleştirme ihtiyacı yüzünden, bu dönemde yengeç tutulmasının ortaya çıkardığı “anne şefkati” için ağlayan duygularınız varsa kendilerine bir çeki düzen vermesi için Oğlak Baba’dan bir ültimatom alacaklardır.

Hedeflerimizi ancak yaşamda duygusal sorumluluk alanlarımızı belirlediğimizde ve savunabildiğimizde gerçekleştirebiliriz.

Mart ayında beri hayatımıza dahil olan corona virüsü ve Oğlak burcunda transit halinde olan Satürn, Jüpiter ve Plüton gezegenleri sayesinde sosyal mesafelerimizi kişisel çevremizde nasıl uygulamamız gerektiğini hepimizin farkına vardığını düşünüyorum. Bu dönemde kendi kişisel bakım ihtiyaçlarımızı karşılamak adına üzerimize aldığımız sorumluluklar gibi yaşamda ihtiyaç ve isteklerimizi savunmayı da öğrenmemiz gereklidir.

Yaşamda, fiziksel olarak bir virüsün sizi etkilediği gibi, duygusal olarak da sizi hasta edebilecek bazı enerjiler vardır.

Ve bu enerjileri yönetmeyi öğrenmek, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz adına yaşamımızda önemli tercihtir.

Yaşam, yaptığımız tercihlerin toplamıdır.

Oğlak burcu Ay Tutulması şimdi bir baba gibi bizi uyarıyor. Duygusal olarak ihtiyaç ve isteklerinize giden yoldaki ihtiyaçlarınıza gerçekten ihtiyacınız var mı? Yoksa bu istekler sadece geçmişten gelen alışkanlıklarınızın yarattığı bir yük mü? farkına varmamızı istiyor. #oğlakbaba

Kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade edebilmemiz adına covid döneminde üzerimize aldığımız fiziksel sorumluluklarımız gibi bu dönemde de, duygularımızın sorumluluğunu üstümüze almamızı bizden talep eden bir tutulma enerjisi içindeyiz.

Birey olarak çevremizde ve sosyal ortamlarımızda kendimizi nasıl ifade ettiğimizi bilmek istiyor Oğlak Baba.

Yengeç burcunda geri giden☿𝒓ˣ Merkür, zihinsel aktivitelerimizi ve kararlarımızı duygusal olarak algılamamıza neden olur. Bu dönemde yaşadığımız olayları çocukluk ve geçmiş koşullanmalarımıza ya da alışkanlıklarımıza göre değerlendiririz. Sanki geçmişin tekrarını yaşamaktan korktuğumuz bir anında kendimizi bugünün şartlarıyla bulduğumuzu hissedebiliriz.

Bu tutulma sırasında geri giden gezegenler Neptün, Pluto, Saturn, Jüpiter ve Merkür’den dolayı, düşüncelerimiz hem içe dönecek hem de Yengeç — Oğlak aksı üzerinden gerçekleşen bu tutulmalardan dolayı yaşayacağımız olayları ve düşüncelerimizi sanki bir kabuk içinden hayata bakıyormuşuz gibi değerlendireceğiz.

Tutulma sonrasında dolunayın kavuşum yapacağı Oğlak burcundaki PlütonSatürn ve Jüpiter gezegenleri duygularımızı disipline ederek denetim altında tutmamıza ve kendinden emin bir tavır içinde davranış biçimi geliştirmemize yardım ediyor.

Bu dönemde duygularınızı geriye çekerek olayları ve durumları değerlendirmek, yaşamın sorumluluklarının getirdiği yeni düzen karşısında sağlam yapılar kurabilmemiz adına yaşamda sözlerimizde ve yaptıklarımızda gerçekliğe dayanan bir yaklaşım geliştirmemiz gerekir.

Oğlak burcu ay tutulması sırasında yaşayacağımız deneyim, bireysel olduğu kadar toplumsal hayatımıza da yansıyacak etkilere sahip olacaktır.

Çalışkan Oğlak burcu Astrolojide iş, kariyer hayatı, dünyevi başarı ve sosyal statünün burcudur. Kendini güvende hissedeceği bir yapı kurarak geleceğe yatırım yapmak, sosyal statü ve saygı kazanmak bir Oğlak için hayatta en önem verdiği şeydir.

Her şey saygı görmek, yönetmek, kendini kanıtlamak ve yaratmak istediği düzeni korumak içindir.

Toprak grubu burçlar arasında yer alan Oğlak, yaşamlarımızı biçimlendiren, yapı kuran özelliği ile hedeflerimizi gerçekleştirmemizde en büyük rolü oynar.

Oğlak burcu için sorumluluk almak ve plan yapmak yaşam amacıdır. Ancak bu şekilde bir baba duygularına sahip çıkarak hedeflerine ulaşacağını sanır. Hatta bazı durumlarda sorumluluk bağımlısıdır. Fakat kendine ait olmayan duygular, yaşamda üstlendiği fazla görev ve sorumluluklar tarafından boğulduğunda, stres altına girerek ve hiçbir şeyi toparlayamayacağını düşünerek, kendini karşıt aksında bulunan Yengeç burcunun gölgesine yani anne şefkatinin gölge yönü olan işlevsizliğe bırakır.

Bir Oğlak’ın içinde sürekli ona daha iyisini hak ettiğini söyleyen bir ses hep vardır. #silentnoise

Fakat o bazen daha iyisinin daha çok sorumluluk anlamına gelmediğini anlamalıdır.

Statü ve saygı uğruna kendi hedeflerini kaybeden bir Oğlak, başkalarının sorumluluklarını alarak ve başkalarının başarılarına ortak olmaya çalışarak kendini daha da yeterli hissetmeye çalışır.

Oğlak burcu Ay tutulmasında kendimize dönerek hedeflerimizi ve kişisel ihtiyaçlarımızı tekrar sorgulamamız gereken bir an vardır. Aynı babanızın sizi akşam yemeğine sürekli geç kaldığınız bir dönemde beklediğiniz konuşmayı yapacağı an geldiğinde vereceğiniz cevap gibi, tutulma etkisine vereceğiniz tepki ve cevaplar yakın gelecekteki kaderinizi oluşturmanıza neden olacaktır.

Yaşam, duygusal ya da fiziksel sorumluluklarını üzerinize almaya değer olacak insanlar ile artık herhangi bir sorumluluk almaya değer bulamadığınız insanlar arasında kurabildiğiniz dengede yaşanır. #açıkalp

Hedefler yaşam üzerinden hep bir mücadele gerektirir. Oğlak burcu Ay Tutulmasındaki mücadele bu sefer kendi iç sesimizin sorumluluğunu alarak onu yaşam hedeflerimize ulaşabilmemiz adına dile getirmek üzerinedir.

İnsanların birbirine bağımlı şekilde yaşadıkları bir düzende, duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmelerinin temel nedeni, içinde bulundukları durum ile ilgili değişimin tüm sorumluluklarını kendi üzerlerine almak zorunda olduklarını bilmesinden kaynaklanır. #ikilleditforyou.

Kendi duygusal sorumluluğu kendine ait olan birey, içinde bulunmak istemediği koşulları ve artık yaşamında işlevsiz hale gelen duyguları ancak yine kendisi değiştirebilir.

Bir başkasına ya da bir duruma karşı kendi ihtiyaç ve istekleriniz üzerinden HAYIR demek bu tutulmada kendinizi bir an bile olsa “yetersiz” ve “başarısız” hissettirse de uzun vadede sizi gerçek ihtiyaç ve isteklerinize ulaştıracaktır.

Ödün vermek, değişimin talebidir.

Sorumluluk almak, ihtiyaçlarımız üzerinden ilk önce kendi üzerinizde otorite kurabilmek demektir.

Ve evet, bu da bazen karşımızdakine “Hayır”diyebilmeyi gerektirir.

“Hayır” diyebilmek büyük bir değişimdir ve bu değişim ilk başta zorlu olsa da kalbimizde yarattığı his bizi hedefimize ulaştırmak adına cesaret verir.

Herkes her şeye “Evet” diyebilir, bu kolaydır. Fakat doğru insana, doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru biçimde HAYIR demek — işte bu kolay değildir.

Kendinize “EVET” dediğiniz harika bir Oğlak Ay Tutulması dilerim.

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2020