TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Bu sabah Terazi burcunda bir dolunay doğdu.

Güneş ve Ay gökyüzünde karşıt durumda olduğu zaman meydana gelen dolunay, terazi burcunda gerçekleştiğinde bize yaşamın dualiteleri içerisindeki dengeyi nasıl bulacağımızı hatırlatır.

Yaşam her zaman birbirine karşıt ve zıt olan iki ayrı gücün birleşiminden oluşur. Bu enerjiler birbirlerinin tamamıyla zıttı olsa da aynı zamanda birbirleri tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Ay’ın geceyi, Güneşin gündüzü tamamlaması gibi Dolunay yasası da bizi tamamlayan bu evren yasasını destekler.

Terazi evrensel düzenin simgesidir. Evrensel kuralların tutarlı ve öngörülebilir bir düzen içinde var olmasına hizmet eder.

Adalet Tanrıçasının kozmik mesajlarını bize iletecek olan bu Dolunay, yaşamın iki kefeli Terazisini elinde tutuyor ve bizden doğru ile yanlış arasındaki keskin çizgiyi ayırmamız adına dürüstlük talep ediyor.

İçinden geçtiğimiz bu kozmik hastalık döneminde hepimizin içsel dengeleri korkuyla sarsılmış olsa da, yaşam içindeki bireysel dengemizi kurmak bu içinden geçtiğimiz dönemde hepimize yeni içsel farkındalıklar getirecektir.

Yaşamda maruz kaldığımız bu kozmik hastalık döneminde maneviyatı arayan kişilere ve ilişkilere gerçeği ve ışığı göstermeye niyetli olan Terazi dolunayı, kendi doğrularını çevresine ve evrensel yasalara kabul ettirmeye çalışanları uzlaşmacı ve yapıcı çözümler üretmeye davet ediyor.

Venüs tarafından yönetilen Terazi isminden anlaşıldığı üzere “denge” demektir. Zodyak’ın sosyal farkındalığı temsil eden ilk burcu olarak Terazi, empatinin simgesi ve dünyanın burcu olarak bilinir.

O yüzden iki tane kefesi vardır, biri ben der, diğeri sen.

Biri insan der, diğeri evren.

Venüs gezegeni tarafından yönetilen Terazi burcu, Astroloji’de sosyal ilişkileri, adaleti, partneri, evliliği ve ikili ilişkileri yönetir aynı zamanda yaşadığımız çevredeki insanların durumunu kendi durumumuzdan etkilenmeden algılama yeteneğini gösteren tek burç Terazidir.

Yaşamında aradığı temel duygu şefkat ve eşitliktir.

İlişkilerimiz bu dönemde eğer istemediğimiz yönde ilerliyorsa, bu ilişkideki bazı ilkeler bozulduğu içindir.

Böyle bir durumda hak ve adaletten bahsetmek mümkün olmadığından, eşitlik için ilişki içindeki beklentilere düzen ve disiplin getirilmelidir.

Terazi Burcunda gerçekleşen dolunay, kendimizi bir yetişkin olarak ortaya koyduğumuz sosyal ilişkilerimizde bizi adalet ve düzen arayışına yönlendiriyor. Başkasına adaletli olabilmek için önce kendimize adaletli davranmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Terazi burcunun ilk dürtüsü uyum sağlamak ve öteki ile bağ kurmaktır. Fakat bazen bunu aşırıya kaçırır. Çünkü ilişkiler içinde ahenk yaratma sorumluluğunu kendine görev edinmiş bir burç olarak karşısındakine uyum sağlamak adına bazen kendine olan adaletine gözlerini kapatır.

Bir Terazi için amaç; ilişki içinde huzur ve ahengi yakalamaksa ona göre her yol mubahtır. Fakat ilişkilerde bu barış arayışı her zaman dilediğimiz gibi sonuçlanmaz çünkü biz başkasına adaletli davranmayı dilerken karşımızdaki kendine bu adaleti hak gördüğünde adalet olur kefaret!

Terazi dolunayı kendimize, çevremize, iş hayatımıza veya aynı evin içerisinde yaşadığımız insanlar ile ilişkilerimize denge getiriyor.

Hepimiz evrenin hasta olduğu bu zaman diliminde evlerimizde bu kadar çok vakit geçirmeye alışık olmadığımız insanlarımızla hatta kendimizle bile anlaşmak zorunda kaldığımız günlerdeyiz.

Dolunay ışığı varlığımızın gölgede kalan taraflarını ortaya çıkarmamıza hizmet ettiğinden, Terazi (Biz) — Koç (Ben) aksı üzerinde oluşan bu dolunayda birçok ilişki dengeyi bulmak adına yapıcı bir mücadele içine girmek durumunda kalacaktır.

Bu dolunay ne kadar pembe olsa da Terazi ayın ilişkilerdeki huzuru korumak adına gölge yönü olan tarafsız yaklaşımı bu dolunayda bize sadece zaman kaybettirecek etkiler yaratacaktır. #barışiçinsavaş

Hepimizin kozmik bir virüs yüzünden evde kalmak durumunda kaldığı bu zamanda evde bulunduğumuz kişilerce anlaşılmamızın önemini zannedersem dile getirmeye gerek yok.

İlişkilerimiz bizim aynalarımızdır. İstek ve ihtiyaçlarımızı karşımızdaki kişiye ancak kendimizi açık ve net bir şekilde ifade edebildiğimiz kadar anlam kazanır.

O yüzden bir ilişkide paylaşmak ve konuşmak her zaman aradaki sevgiyi ve saygıyı çoğaltır. Bu dönemde kaybolan dengemizi geri kazanmak adına belki de hepimizin en çok ihtiyacı olan şey içsel duygularımızı karşımızdakine ifade edebilmek olacaktır.

Gökyüzünde Oğlak burcunda bulunan Plüton ve Jüpiter kavuşumunun Terazi burcu dolunayına yaptığı zorlu açı, bireysel ve sosyal ilişkilerimiz içerisinde uzun zamandır toprağın altında unutulmuş olan ya da gündemde olmayan durumları, duyguları ve eylemlerimizi ortaya çıkarıyor.

İlişkilerimizde uzun zamandır aradığımız huzuru bulmak adına barış için dönüşümsel bir mücadele içine gireceğimizin mesajını veriyor.

İlişkiler içerisinde beklentilerimizin karşılanması ve karşı tarafın ihtiyaçlarını duyabilmemiz adına önce kendi davranışlarımızın ve alışkanlıklarımızın sorumluluğunu üzerimize almamız gerekir. Kendimizi dönüştürebilme potansiyelimizi sorguladığımız bu dönem zaten bozuk olan konfor alanlarımızı etkiliyor olsa da, uzun zamandır yapılanmasını istediğimiz ilişkilerimizi ihtiyaçlarımız üzerinden dönüştürmemiz bu dolunay zamanında daha kolay olacaktır!

Bu dönemde ilişkilerimizde adalet başlığı altından başlattığımız tüm savaşlar, barışa giden yolda yeni bir düzenin doğmasını ve kuralların tekrar düzenlenmesini sağlayan imkanlar önümüze getirecektir.

VENÜS İKİZLER BURCUNDA

25 Haziran’a kadar ikizler burcundaki hareketine devam edecek olan Venüs, yönettiği burç olan Terazi’de gerçekleşen dolunayda ilişkilerimizin gölgede kalan tarafları ile yüzleşerek bunu karşımızdaki ile paylaşmamızı istiyor.

Bu dolunayda ve korona döneminde kendimizi ayna gibi gördüğümüz insanlar ile aramızdaki dengeyi bozan tüm davranış biçimlerimiz ortaya çıkacaktır, Venüs ikizler enerjisi ile yapacağımız konuşma ve paylaşımlar ilişkilerimizi iyileştirecek ve dengeyi bulmamızı kolaylaştıracaktır.

Dolunay, bitişleri ve hasat zamanını temsil ettiğinden bu zaman diliminde ortaya çıkacak olan konu ve durumlar, varlığımızın ve ilişkilerimizin gölgede kalan taraflarına yansıyarak gündelik hayatımızda ve değişen rutinimiz içerisindeki ilişkilerimize eskiyi yok eden yeni bir düzenin gelmesini sağlayacaktır.

Bu dönemde kendi ihtiyaç ve isteklerimizin neler olduğunu karşımızdakine ifade etmeden önce kendimizi anlamamız, karşımızdaki kişi tarafından duyulmamızı kolaylaştırır.

İlişkilerde ortaya çıkan tartışma ya da problemler kendimizi ve karşımızdaki kişiyi daha iyi tanımak adına aslında oldukça faydalıdır. İlişkide bulunduğumuz kişilerce anlaşılmaya değer yapılar oluşturmamıza yardım eden bu gibi durumlar aslında sağlıklı bir iletişim sayesinde karşımızdaki ile derin bağlar kurmamıza hizmet eder.

Bunun için anlaşmaya gönüllü bir tarzda açık iletişim kurmak ve karşımızdakini savunmaya geçirmeden dinleyebilmek Terazi burcunda gerçekleşen dolunay’ın en önemli konusudur.

Adalet Tanrıçası Terazi burcu simgesi, yaşamın bizi yargıya ulaştıracak iki kefesini dengede tutarken resmedilir. Bu ikonografik imge bizi yaşamlarımıza uzlaşmacı ve yapıcı çözümler yaratmak için denge, zarafet ve erdem kavramları ile birlikte çalışmamızı ister.

Yaşamın bize ait olan Terazisinin bir kefesine kendi doğrularımızı diğer kefesine karşımızdakinin doğrularını koyarak ancak bir ilişkide denge sağlayabiliriz.

Hepimize sonsuz gibi gelen içinden geçtiğimiz bu korona devriminde içinde yaşadığımız kaosa düzen getirmek için önce kendimizden ve yakın çevremizden başlamamız gerekir.

İlişkilerimizde bu dönemde sanki bir mum ışığı ile aradığımız ahenk ve dengeyi ancak doğruluk, dürüstlük ve erdem ile bulabiliriz.

Hakkaniyet evren yasaları içerisinde insanoğluna verilmiş en önemli erdemlerden biridir. Eğer yaşamda denge arayışımız varsa önce kendimize sonra karşımızdakine adil bir şekilde davranarak bu dengeyi kurabiliriz.

Çünkü başkaları tarafından ancak kendimizi yapıcı ve adaletli bir şekilde ifade ettiğimizde duyulur hale geliriz.

Efes’te yaşamış yunan felsefeci Heraklitos”un dediği gibi;

“Eğer karşıtlıklar arasında bir savaş olmasaydı hiçbir şey olmazdı.”

Yaşamdaki her şey zıttı ile dengede olduğu sürece var olur. Terazi dolunayına ait yaşam kefelerinizi adalet, huzur ve farkındalık ile doldurduğunuz sürece dengeyi bulmanız daha kolay olacaktır. Güneş burcumda gerçekleşen dolunayın hepimize huzur, neşe ve kolaylık getirmesini dilerim.

StarZcope, Ayşe Zeynep Açıkalp © 2020