BALIK BURCUNDA NEPTÜNYEN YENİ AY

Bugün Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay gerçekleşiyor!

Yeni Ay’ın Balık burcunun yönetici gezegeni olan Neptün ile yaptığı kavuşum, kendimizi her zamankinden daha duygusal ve duyarlı hissedeceğimiz bir haftanın bizi beklediği mesajını veriyor.

Hissettiğimiz duygu yoğunluğu, Neptün gezegeninin beklentilerimiz üzerinden yaratabileceği hayal kırıklıklarını ve yaşamda gerçekliğini sorgulamamız gereken bazı temaları da beraberinde getiriyor.

Yeni Ay’ın yarattığı bu etki ile sadece Balık burcu ya da su burçları değil, kozmik açıdan hepimiz bir nevi sular altındayız.

Kişisel doğum haritalarımızda, Balık burcunu yöneten ev konularımız ve gezegenlerimiz bu enerjinin yaşamlarımızda hangi alanlarda ortaya çıkacağı hakkında bilgi bize bilgi verir.

Balık Zodyak’ın son burcu olarak; tüm enerjilerin birleşimini, insanın ruhsal bütünlüğüne ulaşmasını, bilinçaltını ve derin bilgi arayışını temsil eder. Kendini, somut ve maddi gerçekler yerine soyut ve ruhsal olana odaklar.

Bilinçaltı duygularımızı eylemlerimiz üzerinden, duygusal olarak ifade etmemize hizmet eder.

Balık burcu temalarını temsilen, bu Yeni Ay’da bilinçaltı ve derin bilgi arayışımız uyanıyor. Gerçeklik ve Hayal arasındaki algılarımızı ayırt etmemiz adına yaşamımıza yeni enerjiler getiriyor.

Yaşamda Gerçeklik ve Hayal arasındaki farkı anlamamız için, yaşadığımız olaylara doğru soruları sormamız gerekir.

Bu Yeni Ay dönemi uzun zamandır cevabını aradığımız sorulara ulaşabilmemiz adına içsel farkındalığımıza yeni vizyonlar kazandıracak.

Yaşadığımız olaylar karşısında soracağımız doğru sorularla, bu Balık Ay’da bilinçaltı farkındalığımıza ulaşmamız ve içsel sorularımızın cevaplarını yanıtlamamız her zamankinden daha kolay olacaktır!

Neptün’ün Yeni Ay üzerindeki şifalandırıcı etkisi sihirli bir değnek misali üzerimize değmeyecektir. Neptün ile kavuşum yapan Balık Yeni Ay ve Venüs’ün, bilinçaltımız üzerinden bize sunduğu içgüdüsel farkındalık ancak açık, net ve dürüst bir şekilde cevaplarını aradığımız doğru soruları kendimize sorabilmemiz sayesinde gerçekleşebilir.

Yeni Ay’ın yarattığı bu iyileştirici etki, yaşamımızda gerçekleşen olaylara verdiğimiz tepkiler üzerinden kendini gösterecektir. Hayatımızdaki kişileri ve olayları kontrol altına almaya çalışmak yerine yaşadığımız durumları kabul etmemiz adına soracağımız sorular bu dönemde en büyük yardımcımızdır.

Bu Yeni Ay’da evrenin bize gönderdiği Balık enerjisinin cevaplarına ve kabul enerjisinin şifalandırıcı gücüne ulaşmak istiyorsak, içimize gelen bilgileri somut değerler ile birleştirerek bazı sağlamalar yapmalıyız.

Soyut değerlerimiz, yaşamdan beklentilerimiz karşısında hayal dünyamızın yaşamımızın somut alanındaki yansımaları bizi bu Yeni Ay’da sürreal bir farkındalığa götürecektir.

Balık burcu enerjisi, bilinçaltı düşüncelerimizin gerçek yaşamdaki yansıması gibidir. Bilinçsizce ortaya koyduğumuz eylemleri takip ettiğimizde gizli kalmış düşüncelerimizin su dolu mağarasına erişiriz.

Bu mağarada bizi karşılayan iki adet balık mevcuttur.

Biri Görmezden gelen diğeri ise Teslimiyet ile kabule geçen.

Balık burcu Yeni Ay, içine girdiğimiz bilinçaltımızın su dolu mağarasından çıkmamız için bilinçli egomuzun ihtiyaç ve isteklerinin farkındalığını kullanmamızı istiyor. Ve bunu ancak varsayım ya da göreceli olmayan somut bilgiler üzerinden ortaya çıkaracağımızı hatırlatıyor.

Balık Yeni Ay’da “yaşamın dualitesinin” yarattığı sisli akıntıya kapılmaya gönüllü olan egomuzun istek ve ihtiyaçlarını korumak ve gerçeğin herkes için fark gösterebilecek olan göreceliğine karşı sorular sormak bizi içsel olarak aradığımız tüm cevaplara kolayca ulaştırır.

Mars’ın İkizler burcuna geçmesi ile bizi bu dönemde harekete geçirebilecek en iyi yol iletişim enerjisi olacaktır.

Kelimeler ve sözcükler iletişimin ve birbirimizi anlamanın en iyi yoludur. Ve hiçbir zaman yaşamlarımızdakini gücünü kaybetmezler.

Kelimeler onlara kulak verenler için gerçekliğin ifadesidir.

Kendinize ve karşınızdakilere soracağınız sorular gerçekliği bu dönemde akıntıya kapılmadan yaşamınıza dahil edebilmeniz için en önemli aracınız haline gelecektir.

Bu dönemde sorduğunuz ya da cevaplayacağınız soruların somut değerler üzerinden olmasına dikkat edin. Ve egonuzun arayışına, kimsenin akıntısına dahil olmadan “kanıtlanabilir” ve “somut” fikirler üzerinden cevap verin.

Kendinize ait fikirlerinizi ortaya koymak demek, yaşama karşı teslimiyet ve kabulün ötesinde bir yargı oluşturmak anlamına gelir.

Ve bu yargı egonun ya da özgür iradenin bir yansıması gibidir.

Çünkü size ait olan tüm fikirler aslında özgür iradenizdir.

Özgür irade kuvvetlendikçe yaşamda kendi duygularımızın sorumluluğunu alarak karar vermek daha kolay hale gelir.

Bunun iyi bir vatandaş olmak için oy vermeniz gerekliliğinden aslında bir farkı yoktur. Kendi fikir ve değerlerinize verdiğiniz oylar Yeni Ay devlet bakanlığı tarafından yaşama karşı olan niyetinize benzer bir şekilde değerlendirilecektir.

İçine girdiğiniz içgüdülerinizin su dolu mağarasında nefes almaya devam etmek istiyorsanız kendi duygularınızın sorumluluğuna karşı özgür iradenizle bir fikir beyan etmeniz gerekir.

Bu egoyu dağıtmadan özünüzün ihtiyaçlarını olduğu gibi ortaya koymak demektir.

İhtiyaçlarınız ile ilgili kendinizi sesli ifadenize ait olan bir fikir, yaşamın ya da başkasının akıntısına dahil olmadan okyanusta yüzmenize yardım edecek olan yüzgeçlerinizin hareketleridir.

Ve bu sizi Yeni Ay enerjisi ile içinde bulunmak isteyeceğiniz sürreal bir gerçekliğe götürecektir.

Gerçekler bir Balık için her zaman insan algısına ve bakış açısına göre değişebilir. Fakat mutlak gerçeklik tektir ve kabul edilmelidir. Cevaplarını yalnızca “Evet” ya da “Hayır” olarak vermenize yardım edecek sorular sormanız mutlak gerçekliğe ulaşmanızı kolaylaştırır.

Balık burcu yaşamda gerçeğin göreceliğe karşı duyduğu aşırı hayranlık ile kendi yüzgeçlerinden vazgeçerek başkalarının yüzgeçlerini kendi yüzgeçleri zannetmektedir.

Kendi yüzgeçleri ile yüzmeyi bilmeyen balıklar her zaman başkalarının ya da bir akıntının enerjisi ile evrende yalnızca akıntıya karşı süzülmeyi öğrenir.

Akıntı nereye sürüklerse, kendini orada buluverir.

Ve bu durum hepimizi zamanla ne yöne gittiğini bilmeyen sudan çıkmış balıklara çevirebilir.

Gerçeklik algımızın yıkandığı bu Yeni Ay etkisinde, bizi yeni umutlara ve farkındalıklara götürecek olan sadece kendimizi somut ifade edişimiz ve kendi eylemlerimizdir.

Balık burcunda egonun kendini ifadesi bireysellikten çıkarak kolektif şekilde topluma yansır. Çünkü Balık evrensel enerjiyi temsilen, başkaları ya da etraftaki enerjiler üzerinden aksiyon alır.

Bu enerji yönetimi bilinmediğinde, bir nevi sürekli akıntı halinde olan bir okyanusta yaşamak durumunda kalırız.

Çünkü kapıldığımız bu akıntı en nihayetinde bize ait olmayan bir başkasının kozmik enerji alanı olabilir.

Neptünyen Balık yeni ay’ın bize verdiği en net mesaj kaybolduğumuzda bize yardımcı olacak en doğru yolu sezgilerimiz ve duygularımız üzerinden bulabileceğimiz… Fakat Balık burcunun başkalarının duygularını sünger gibi emen yapısı ile sezgilerimizi başkalarının duygularından ve ihtiyaçlarından ayırabilmek çok bu yeni ay’da çok önemlidir. Çünkü kendi bilinçaltı mağaramıza giden yolu ancak bu şekilde bulabiliriz. Bu somut ayrımı da yalnızca kendimize ve karşımızdakine soracağımız doğru sorular üzerinden yapabiliriz.

Bu Yeni Ay dönemi uzun zamandır cevabını aradığımız sorulara ulaşabilmemiz adına içsel farkındalığımıza yeni vizyonlar kazandıracak.

Yaşadığımız olaylara sorduğumuz açık ve net sorularla bu Balık Ay’da bilinç altımıza ulaşmamız ve içsel cevaplarımızı yanıtlamamız her zamankinden daha kolay olacaktır!

Balık burcu yaşamda yanlış bir akıntıya kapıldığında, içinde bulunduğu durumun hayal kırıklığı ile ya akıntıda kaybolur ya da hoşuna gitmeyen durumun gerçekliğine karşı yaşadığı durumu görmezden geldiği bir tutum geliştirir. Bu Balık’ın hayaller dünyasında canının istediği gibi takılmasına en büyük hediyedir, fakat bu hediye eğer bir davranış biçimi haline gelirse içinden çıkılmaz bir akıntı haline gelir.

Balık Ay’ın bilinçsizce bizi içine çeken bu enerjisi, aslında teslimiyet ve kabul / kurban ile kahraman arasındaki farktan pek ötede değildir.

Bu fark, duygularımızın sorumluluğunu ne kadar üstlendiğimiz ile ilgilenir.

İçinde bulunduğumuz durumlarda akıntıyı yönetmek Balık Yeni Ay’da bizi özgürleştirir.

Özgür irademiz ile aldığımız kararların ne kadar farkında olursak ve hayal gücümüzü gerçekçiliğe ne kadar yakın tutarsak akıntıyı o kadar iyi yönetebiliriz.

Gökyüzündeki Satürn — Uranüs karesi, Balık Yeni Ay tarafından uyarılıyor. Satürn Uranüs karesinin yarattığı bu gerilim kolayca çözülecek bir şey değildir, kendi kendine çalışan ve yalnızca enerjinin akmasına izin verdiğimizde çözülebilecek bir etki yaratır. Balık Yeni Ay enerjisini yaşamımızdaki Uranüs ve Satürn’ün yarattığı tıkanık enerjileri şifalandırmak adına kullanabiliriz.

Direnç yerine kabulü, beklentilerimiz yerine aksiyonlarımızı koyduğumuzda bu gerilimli enerjiye yön verebiliriz.

Yaşamın dualitesi içerisinde kaybettiğiniz tüm gerçeklerinizi bularak, somut değerler üzerinden tüm hayallerinize ulaşmanızı dilerim!

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2021