BAŞAK BURCUNDA URANYEN DOLUNAY

What you see Is, what you get!


Başak toprak elementine ait bir burç olarak maddesel dünyadaki uygulamalar ve yaşamlarımızda bize somut fayda sağlayacak olan konular ile ilgilenir.

O yüzden, her şeyi mükemmel yapmaya çalışarak etrafındaki her şeyi onarmak, iyileştirmek ve somut yaşamda verimli hale getirmek için çabalar. Başak burcundaki dolunayın ihtiyacı Balık Güneş’in yaşamlarımızda varsayımlar üzerinden yarattığı kaosa düzen getirebilmektir.

Bu dönemde ipin ucunu kaçırdığımız hayaller dünyamıza somut farkındalıklar getiren dolunay, içimizde üretmek ve yapılanmak isteyen, uzun zamandır korona uykusuna dalan yanımızı uyandırıyor. Bu sabah itibariyle kendimizi hayatımızın herhangi bir alanına düzen getirmeye çalışırken bulabiliriz.

Başak burcunun şifalı enerjisini kendimiz ve çevremiz için faydalı olacağını düşündüğümüz sonuçlar oluşturması ancak özgür irademiz ile geliştirdiğimiz çabalarımız üzerinden olabilir. Gerçekleştireceğimiz her fiziksel çaba, Toprak elementine ait Boğa burcundaki Uranüs’ün dolunaya yaptığı üçgen açı sayesinde giriştiğimiz işlerden verimli sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Kendimize ve başkalarına faydalı olabilecek aktivitelerde bulunmak Başak burcunun şifa dolu enerjisini en verimli şekilde kullanmamıza hizmet edebilir.

Beklentilerimizin, hayallerimizin içinde yüzdüğü bu dolunayda, varsayımın büyülü doğasına kapılanlar bu dönemde toprak elementinin bazı gerçekleri ile yüzleşmek durumunda kalabilirler.

Balık burcuna geçen Venüs bu yüzleşmeden kaçınmamız için elinden geleni yapacak olsa bile, dolunay’ın hayallerimizi topraklayan etkisi, yaşamlarımızda karmaşa halinde olan olayları ortaya çıkaracaktır. Başak dolunay enerjisinin kişisel doğum haritalarımızdaki yarattığı etkiye düzen getirebilmemiz yalnızca hakikatleri ve somut gerçekleri takip edebilmemiz sonucunda olacaktır.

Kaos halinde olan ve uzun süredir varsayım sürecine takılan yaşam alanlarımız bu dolunayda ortaya çıkıyor. Ve dikkatimizi yaşamlarımızdaki bu kaosu yaratan kişilere, durumlara ve olaylara doğru çekiyor. Aynı zamanda Uranüs’ten aldığı destekleyici etki ile gelişen durumlara vereceğimiz tepkiler ile hızlıca yapılanabilmemizi sağlıyor.

Başak Burcu, Astrolojide günlük yaşam koşullarını ve sorumlulukları temsil eder. Toprak elementine ait yapısı ile buğday hasadının ilk meyvesini verdiği zamanın temsilcisidir.

Bereketi ve adı da buradan gelir. “Ne ektiysen onu biçersin.” Başak Dolunayı için söylenebilecek en anlamlı mesaj olabilir.

Gökyüzünde diğer bir toprak burcu olan Boğa Uranüs’ün dolunaya yaptığı harika toprak üçgeni, yaşamlarımıza düzen gelmesi gereken alanlara taleplerini yansıtmaktadır.

Eğer Başak dolunayın rasyonel ve yapıcı isteklerine, Uranyen şekilde cevaplar bulabilirsek, toprak üçgeni enerjisinin bize sunduğu fırsatlar ve çözümler aniden ortaya çıkacaktır.

Gökyüzünde birbiri ile çatışan Satürn-Uranüs enerjisi, dönemin değişkenlik gösteren gerçekleri yüzünden sürekli odak noktamızı kaybetmemize neden olabilir. Fakat aynı zamanda varsayımlarla, zamanın gerçeklerine direnmenin mümkün olmayacağını da bize hatırlatır.

Başak dolunayın yaşamlarımızda ortaya çıkardığı sorumluluklarımızı kabul edebilirsek ve ihtiyacımız olan değişimlerin içinde kaybolmadan kendimizi bu durumlara adapte edebilecek yöntemler geliştirebilirsek, bu #uranyen dolunayda kendimizi odaklandığımız her şeye daha geniş bir pencereden bakabiliriz. Ve farkında bile olmadan hayallerimizi kendimize yaklaştırabiliriz.

“Bir yaşamı ancak geleceği hayal edebildiğimiz sürece yaşanmaya değer hale getirebiliriz.” #açıkalp

Fakat hayallerimize gerçekleşmesi mümkün olmayan soyut bir pencereden bakıyorsak, zamanla baktığımız yönü ve vizyonumuzu Kova çağına geçtiğimiz bu dönemde kolayca kaybedebiliriz.

Kova burcunda bulunan Satürn ve Jüpiter ile hedefler, hayaller ve umutlar bu dolunayın en önemli konusu olacaktır. Ve gerçekleşmesi mümkün olan vizyonlarımıza kendi soyut gerçeklerini yansıtacaktır.

Hayaller, umutlar ve hedefler bizi yaşama bağlayan en temel değerler olabilir. Fakat bu değerlere zamanın şartlarına göre yeteri kadar özen göstermezsek, tüm hayaller zamanın göreceliği içinde kaybolur ve gerçekleşmesi mümkün olmayan varsayımlar içinde kendimizi buluruz.

Hayallerimizin somut hale gelebilmesi için muhakkak soyut bir vizyona sahip olmamız gereklidir evet, fakat bu vizyon zamanla bir illüzyon haline gelerek soyut yapısı ile bizi uygulanabilirliğin gerçekçi ve somut kavramlarından ayırabilir. Ve kendimizi sürreal bir gerçeklik içinde bulmamıza sebep olabilir.

Hayallerimizi, dünyevi gerçekler ile kavuşturarak hedeflerimize yaklaşmak istiyorsak, kendimizi somut olan bazı dünyevi gerçeklerimize odaklamamız şarttır.

Yaşamın dualiteleri içinde kaybolmadan, doğruyu yanlıştan ayıran kararlar vermek, zamanın sorumluluklarına karşı disipline olabilmek, yaşamın dünyevi gerçekliğine odaklanabilmek demektir. Ve aynı zamanda Başak dolunayda kendimize fayda sağlayacak şekilde hizmet edebilmemiz anlamına gelir.

Başkalarına ve evrene fayda sağlayabilmemiz için kendi çabamız ve özgür irademizle önce kendimize hizmet etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir.

Bunun için iki somut değer arasında ayrım yapabilmek; sanki sıcak ile soğuk olanı, gündüz ve geceyi, acı ve tatlıyı birbirine karıştırmadan ifade etmemize benzer şekilde yaşamlarımızdaki bazı konularda kararlar alabilmek, yaşamın sürdürülebilir bir faydası olmasını dilediğimiz somut gerçeklerine yakınlaştıracak olan eylemdir.

Gece ve gündüzün göreceliği bile Başak dolunayında kaybolur.

Hava artık ya karanlık ya da aydınlıktır.

Gökyüzünde ya Ay vardır ya da Güneş parlamaktadır.

Dönüşüm gezegeni Plüton’un Boğa Mars’a yaptığı olumlu açı hayatımızda göreceli olabilecek tüm kavramlara, somut farkındalıklar getiriyor.

Dolunay enerjisi bir Ay fazının ulaşabileceği en üst nokta olduğundan bitişler ve sonlanmaları ifade eder. Bu dönemde uygulamaya koymak istediğimiz hedeflerimiz için rutinler yaratmak veya sonlanmasını istediğimiz alışkanlıklarımıza düzen getirmek için göreceli bir yaklaşımdan uzak durarak odak noktamızı yaşamlarımızda tekrar ayarlamak en yüksek faydamıza olacaktır.

Alacağımız kararlarda ve odaklanacağımız konularda ancak bir istikrar sağlayarak başarıya ulaşabiliriz.

Bu dolunayda yararlıyı — yararsızdan ayırmak, işe yaramayan bir otu kendi zihin bahçenizden koparmak gibidir.

Yararsız otlar bir nevi akıl bahçenizde karmaşa yaratan ve yaşamınızda ihtiyacınız olan düzeni sabote eden verimsiz ve çarpıtılmış hayaller ve bilgilerdir.

Fakat sizi ihtiyaçlarınıza ve hayallerinize yönlendirecek olan tek şey bu dönemde toprak enerjisinin somut hali olan hakikatin kendisidir.

Hakikat; hayallerini gerçek yapmak isteyenler için tekil, fantezide yaşamak isteyen ve kendi akıl bahçesini oyun parkına çeviren hayalperestler içinse görecelidir.

Eğer siz de kendinize ait bir zihin bahçeniz olsun istiyorsanız, artık işe yaramaz ve hayatınızda kaos yaratan zihin otlarınızı temizleyin.

Kendinizi yaşamınıza getirmek istediğiniz düzene odaklamak adına dengeleyin.

Size ait ve göreceli olmayan doğrularınızı deneyimlemek adına kendinize bir şans verin, bir de böyle deneyin.

Bu dönemde, günlük yaşam koşullarımıza uygulanabilir somut değerler üzerinden düzen ve farkındalık getirmek bizi yaşam hedeflerimize ve hayallerimize yakınlaştıracaktır.

Başak burcundaki Ay’ın duygusal arayışı bizi kendimiz hakkındaki en derin ihtiyaç ve hislerimize yönlendirir. Başak burcu adını Latince Virgin (bakire) kelimesinden alır. Aslında bir nevi el değmemiş bir bedenin fiziksel olarak kusursuzluğunu simgeler. Karmaşanın ve göreceliğin- maddi beden üzerindeki sınırlarını ve ihtiyaçlarını yok eder.

Başak dolunayının sunduğu bu saf ve bilinçsiz duyguların hamlığı karşısında irkilen ruhumuz kendini zamanla daha çok kaosun içinde bulacağını zannetse bile yaşamdaki düzen ve istikrar getirmemiz gereken alanları gerçekliği ile temizler. Bizi hayallerimize ve hedeflerimize yakınlaştırabilmek adına farkındalığımıza bakir ve somut gerçekler kazandırır.

Yaşamlarımızda onarmamız, iyileştirmemiz ve verimli hale getirmemiz gereken fırsatlarla dolu Başak dolunayı günlük yaşam koşullarımıza, sağlığımıza ve dualitelerin algımızda yarattığı karmaşaya düzen getirecektir.

Fakat önce hayatımızı sürdürmemiz için ihtiyacımız olan hayaller dünyamıza düzen getirmemiz ve varsayımlardan uzaklaşmamız gereklidir. Yaşam hedeflerimizi bize yakınlaştıracak olan hayallerimiz, somut gerçekler üzerinden bu dolunayda sınırlı hale gelecektir.

Donald Curtis’in dediği gibi “Neysek ve neredeysek oyuzdur, çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir.”

Günlük yaşamda var olabilmenin en kolay yolu kendi hayallerinize inanmaktan geçmekte olabilir.

İnanç görmediğimize inanmak, hayal ise inandığımızı görmek istemekse; bir hayali gerçekleştirmek inanmaktan ve hayal etmekten fazlası olmalıdır.

Yaratmanın başlangıcı hayal kurmaktan geçebilir fakat yaşamımızdaki tüm yollar gerçekleştirilebileceğimize inandığımız hayallerimizin somut yaşamdaki uygulanabilirliği kadardır.

Başak Burcunun çalışkan, alçak gönüllü ve yapabileceklerinin sınırını idrak edebilen enerjisi ile hepimize harika bir dolunay enerjisi dilerim.

Tüm hayallerinizin gerçekleşmesini mümkün kılacak enerjiler dileğiyle!

Biraz yıldız tozu ve sevgiyle.!

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZCope 2021