BİLİNCİN ♒️ EVRİMİ

Kova burcu astrolojide kolektif bilinci ve bireysel yaşamlarımızın gelecekteki temalarını temsil eder.

Kova yeni ay sosyal çevremiz ile ilgili olan tüm konuları bir araya gelecektir. Kendimizi sosyal çevremiz içerisinde nasıl ifade ettiğimiz ve bireyliğimizi dahil olduğumuz gruplar içerisinde nasıl ortaya koyduğumuza dikkat çekecektir.

Burada en önemli nokta, sosyal çevremiz ile yaşama dair kişisel hedef ve ihtiyaçlarımızın ortak bir çerçevede zihinsel olarak birleşmesidir.

Yeni ay’ın Kova burcundaki Satürn ile yaptığı kavuşum hepimizi bireysel olarak geleceğimiz için bazı kararlar vermeye zorunlu kılıyor.

Kova Burcu klasik astrolojide Satürn tarafından yönetilir. Satürn gezegeni yaşamın içinde varlığımızı sürdürebilmemiz adına ihtiyacımız olan bilgeliği, engelleri ve disiplinleri temsil eder.

Modern astrolojide ise Kova burcu yöneticisi ise Uranüs’tür.

Kova burcu temasına ait disiplinler Uranüs ile beraber evrimleşir.

Yeni fikirlerin ortaya koyulması için gereken zihinsel disiplinler – özgürlük ve eşitlik prensipleriyle modernize edilerek topluma adapte edilir.

Yeni ay ile kavuşum halinde olan Satürn’ün, Kova’nın modern astrolojideki yöneticisi Uranüs’e yaptığı zorlu açı bireysel önceliklerimize yaşamın içinde yer açmamıza engel olacak etkiler yaratacaktır.

Kişisel ilişkilerimizde ve kendimizi kolektif içerisinde ifade ettiğimiz alanlarda farkındalık geliştirmemiz adına yaşamlarımızda şimşek gibi etkiler yaratacak olan yeni ay, toplum önünde ertelediğimiz duygusal ihtiyaç ve beklentilerimizi isyankar şekilde ortaya koymamıza neden oluyor.

Bu ihtiyaçlar aslında evrim geçirmekte olan zihnimizin, konfor alanlarına tutunmak adına attığı çığlıklardır.

Kolektif olarak değişmekte olan dünyaya adapte olabilmek için artık her zaman işe yarayan çözümlerden daha fazlasına ihtiyacımız vardır.

Ve bu ihtiyaçlar için kendimizden başka kimse bize yardımcı olmayacaktır.

Uranüs enerjisi Kova burcunun glifinde bulunan elektrik akımı enerjisine benzer. Aklımıza şimşek gibi gelen düşünceler, birdenbire içe doğan fikirler ve hiç beklenmedik gelişmeler ile evrende ani değişiklikleri ortaya çıkaran bir enerji akımı yaratır.

Kova Yeni Ayının Uranüs gezegeninden aldığı sert açı; bireyliğimizi özgürleştirmek adına bağlı olduğumuz değerlerimizi sorgulatarak, bizi aniden gelişen beklenmedik bazı olayların içine çekebilir. Düşünce ve ilkelerimiz ile duygu ve arzularımız bu dönemde birbiri ile çatışabilir.

Gökyüzündeki gezegen hareketlerine bakacak olursak bu çatışmadan doğacak her türlü eylem bizi hedeflerimizden çok uzak yerlere düşürebilir.

Uzlaşmaya ve çözüm üretmeye gönülsüz olduğumuz bu dönem aslında evrim geçiren dünyanın, zihnimize yansıyan bir aynası sayılır.

Evrim, popülasyondaki gen ve özellik dağılımının nesiller içerisinde seçilim baskısıyla değişmesidir.

Büyümek aynı zamanda gelişmek demektir ve insan zihninin evrimi bu dönemde kaçınılmazdır.

Kolektif bir bilinç ile kendi hedeflerimize ve umutlarımıza ilerlerken aynı zamanda toplum adına da kendi ihtiyaç ve çıkarlarımızın ötesinde bir amaç belirlemek Kova’da gerçekleşen yeni ayın konuları arasında olacaktır.

Timothy Leary’nin ortaya koyduğu 8 DEVRELİ BİLİNÇ MODELİ evrimleşmekten başka çaresi kalmayan zihnimizi anlamamıza yardım edecek ve algılarımızın isyanına yardımcı olacaktır.

Tim Leary’nin 1970’lerde önerdiği 8 devreli bilinç modelini Kova Yeni Ay enerjisini aktive etmek adına paylaşmak istiyorum.

Leary’nin ortaya koyduğu bu sistem yoga’nın çakra sistemiyle bağlantısı olan zengin ve çok katmanlı toplumsal ve bireysel bilincin meta modelidir.

Nitekim Leary’nin bu bilgileri Hindistan’daki bir Tantrik Yoga Üstadı’nın yazılarından aldığı iddiaları vardır.

8 devre modeli yalnızca insan ruhunu ve evrimsel gerçeği anlamak ve temsil etmek için bir harita değildir.

Aynı zamanda insan bilincinin evrimini hızlandırmak için kullanılan pratik bir araçtır ve gelişen teknoloji dünyasını algılamamız için kullanılabilir.

İlk olarak, Leary hakkında bir şeyler söylemeliyim. Parlak Harvard psikoloğu, psikedelik ilaçların yayılmasını teşvik ettiği için 1960’lar devriminin en ünlü ve tartışmalı isimlerinden biriydi. Özerkliği ve zekayı mizah ile birleştirerek toplum içinde bize empoze edilen kültür ve değerler yerine, insanın kendi kendine düşünebilmesini savundu.

Eğitimli ve zeki olduğundan aynı zamanda ekonomik, dini ve politik kurumları eleştirdiğinden “tehlikeli” olarak algılandı.

Vizyoner Tim Leary, bilgi teknolojilerini ve bilincin gelişimini bir araya getirilmekten başka seçeneği olmadığını erken fark etti.

Bana göre Plüton Kova çağını ve metaverse dünyasına girişi olabilecek en iyi şekilde tasvir ederek algılarımızda farklılık yaratacak araştırmaları ortaya koymuştur. Şu an içine girmeye zorlandığımız sanal dünyanın niteliklerini ve niceliklerini çok önceden fark ederek dijital dünya ile bilinci bir araya getirmiştir.

8 devre modeli, insan ruhunun birbirine bağlı ve belirli gerçeklik katmanlarına karşılık gelen 8 farklı düzlemde işlev gördüğünü öne sürer.

Birlikte ele alındığında 8, yaşamdaki hakikati – sonsuz bir bütünlük ile bir araya getirmeye çalışır.

Bu, insan bilincine ilişkin hem bir anlık görüntü hem de evrimsel bir bakış açısıdır ve diğer temsil sistemlerini entegre etme kapasitesi onu, bilimselliği aşan bir meta model yapar. Dini veya diğer manevi modelleri aşar. #technoreligion

Birinci devreden (kaba ve maddi) sekizinciye (yaratıcı boşluk) evrimleşirken, 8 farklı süptil algı, anlayış ve eylem organı boyunca ilerleriz: geçilen 8 devre bilinç durumlarıdır. İlk 4 döngü maddi yaşamla bağlantılıdır ve dünyevi döngüler olarak adlandırılır, son 4’ü ruhun yaşamıyla ilgilidir ve dünya-üstü olarak adlandırılır. (Beyond Earth)

Sizlerle paylaşacağım bu yazı, 8 katmanlı bilinç sisteminin en temel sunumudur ve ilk 4 devreyi kapsayacaktır.

4 KARASAL DEVRE

[1]: KÖK DEVRESİ | HAYATİ BİLİNÇ

Fiziksel hayatta kalma, doğa ve insanların temel ihtiyaçları için gerekli kaynaklarla bağlantılı: nefes almak, içmek, yemek yemek, uyumak, çatı yapmak… Fiziksel formu sürdürmek için gerekli olan pasif ham enerjidir ve çoğunlukla uteroda ve yaşamın ilk birkaç ayında gelişir. Dengelendiğinde, ilk devre, fiziksel ve maddi refah sağlayan iyi bir yaşam hijyeni aynı zamanda vücudumuzda ve gezegende kök salmış olma duygusuyla ilişkilidir. Dengesiz, tıkanmasıyla ilişkili olumsuz duygu olan ham korkuyu deneyimleriz.

[2]: SİYASİ VE BÖLGESEL DEVRE | DUYGUSAL BİLİNÇ

Çevremizin hareketi ve keşfi ile bağlantılı, genişleyen ve reaktif bir devredir ve çocuk, dünyada hissetmeye ve hareket etmeye başladığında birinci devreden sonra açılır. Dengeli olduğunda cesaret ve zarif hareketlilik ile ilişkilendirilir. Dengesizliği, kişiyi egoizme, saldırgan ve rekabetçi davranışlara, tahakküm ve sahiplenmeye yönelik saygısız davranışlara sürükler. Zarif bir şekilde geliştirilmiş duygusal bilinç, dünyayı keşfederken bütünle birleşen rehberlik sistemimiz olarak ham duyguları tanımamıza izin veren bir araçtır.

[3]: FİKRİ DEVRE | KAVRAMSAL BİLİNÇ

Başa bağlı olarak semboller, kavramlar, şemalar, denklemler vb. aracılığıyla dünyayı anlamaya çalışır. Çocuk konuşmaya, hesaplamaya, okumaya ve yazmaya başladığında gelişir. Ana işlevi, nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için dünyanın karmaşıklığını azaltmaktır. Dengeli olduğunda, kişiyi harika bilme araçlarıyla donatır, akıcı, esnek ve pürüzsüz, daha fazla zekaya, konsantrasyona ve refleksif bir zihne ulaşmasına yardımcı olur. Bilimsel, dini, beslenme, eğitim vb. herhangi bir inanca inanan ve her türlü gerçek inançlıda görüldüğü gibi, bunun diğer tarafları dogmatizm, aşırıya indirgemecilik ve psiko-katılıktır.

[4]: SOSYAL VE CİNSEL DEVRE | KÜLTÜREL BİLİNÇ

İlk 3 devreyi taçlandıran 4. devre, bir gruptaki bireyi, yaratıcılığın hangi yönde genişlemesi gerektiğini ve ister arkaik bir kabile isterse modern bir ulus olsun, grubu sürdürmek için üremenin nasıl organize edileceğini belirleyen bir dizi değerle bütünleştirir.  Dengeli olduğunda; kültürel bilinç, uyumlu doğal ve kolektif değerlere sahip sorumlu toplumlar doğurur. Dengesiz, bireyler konformist hale gelir, sağlıksız bir topluluğa boyun eğdirilir ve uyum sağlamak için bireysel yaratıcılıklarından ve ruhlarından vazgeçmeye hazır hale gelir.

SIÇRAYIŞ ( JUMPING) Sonraki 4 Evrede gerçekleşir.

Sıçrayış, bir kişi kendi içsel yaşamının, dünyasal döngülerin sağladığı deneyimlerin çok ötesine geçtiğini fark ettiğinde gerçekleşir.

Bu, insan hayatının herhangi bir zamanında olabilir veya hiç olmayabilir. Nereden geldiğini anlamadığımız bir mutluluk hali ile ya da kütlesel yaşama yabancılaşmadan dolayı korku ve istikrarsızlık halinde gelebilir. (Alienation)

Geriye kalan 4 Evreyi başka bir yazıma sakladım.

Kova burcunun insancıl, birleştirici ve devrimsel enerjisini kendi zihninizin sesini duymak için dinleyin.

Yeni Ayın evrimsel enerjisini, kişisel hedeflerimize ve hayallerimize ulaşmak adına kullanmamızı dilerim.

Örnek olabildiğimiz kadar saygı göreceğimiz bir geleceği hepimiz hak ediyoruz.

İnanç, Bilgi ve Sevgiyle…

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2022