Gökyüzünde İkizler burcunda bir dolunay var.

İkizler dolunayın eylemsel ve zihinsel olarak harekete geçmemizi tetikleyecek dürtüsel bir tarafı vardır. Fakat bu dolunayda eylemlerimiz ve fikirlerimiz bir İkizler gibi ikiye bölündüğünden birçok konu ile ilgili karar vermekte zorlanacağız.

İkizler burcu, iki farklı enerjinin eş zamanlı işleyen dualitesini temsil eder ve iki farklı enerjiyi tek noktada biraraya getirerek bütüne yeni bir perspektif kazandırır.

Yaşamın tümü, iki farklı karakterde enerjinin bir araya gelerek bütünü oluşturması ile meydana gelir.

Gündüz, geceden farklıdır ancak gece ve gündüz beraber bir tam günü oluşturur. Gece olmasa gündüzün ne olduğunu anlayamayız, yanlışlar olmasa doğruyu bulamayız.

Yaşamdaki farklı kutuplar bize gerçekliğini ancak kendi deneyimlerimiz üzerinden gösteren kozmik araçlardır.

İkizler burcunun ana stratejisi deneyimdir, amacı yaşamda sağlıklı bir merak ve hayret duygusuna  daima erişebilmektir.

Alternatif gerçekliğin gezegeni olan Neptün’ün, İkizler burcundaki Mars’a ve dolunaya yaptığı zorlu kare açı bu dönemde alacağımız kararlara, aksiyonlara ve verdiğimiz sözlere karşı bizi uyarıyor.

13 Ocak’a kadar sürecek olan Mars İkizler geri transitinin iradeyi zayıflatan ve kararlı olmamızı engelleyen bir etkisi vardır. Mars İkizler etkisi Balık Neptün’den aldığı zorlu açı yüzünden doğasına uygun olarak çalışır ve duygusal kontrolü hayaller üzerinden zayıflatır. Aksiyon alma becerilerimizi yöneten Mars gezegeni, İkizler burcundaki retro hareketinden dolayı verimsiz ve dağınık halde kendimizi ifade etmemize sebep olabilir. Mars – Neptün arasındaki çatışma yaratan açı dolayısıyla bu dönemde isteklerimiz hayallerimiz üzerinden şekillenebilir ve hayallerimiz hakikatten uzaklaştıkça ulaşılması mümkün olmayan idealler yaratabilir.

Fakat unutulmamalıdır ki bir isteğin veya hedefin gerçekleşmesi için önce hayale ihtiyaç vardır.

Bu dönemi yapılandırmak için evrensel düzenin ve şimdiki zamanın şartlarıyla uzlaşmak tüm hayallerimizi gerçekliğe doğru yönlendirebilir.

İkizler dolunay etkisi akıl ve mantık yoluyla aldığımız kararları ve aksiyonları şu anın yüzeysel gerçekliğine uygun hale getirmektedir.

Dolunayın Neptün ve Jüpiter’den aldığı zorlayıcı açısı dolayısıyla zaman geçtikçe işler karmaşıklaşacaktır.

Yeni alınacak kararların ya da bitirmek istediğimiz işlerin bu dönemdeki akibeti Oğlak burcunda 23 Aralık’ta gerçekleşecek olan yeni ay’da ancak belli olmaya başlayacaktır.

Mars’ın 13 Ocak’a kadar sürecek olan İkizler burcundaki geri hareketi, yeni başlayacak projelerin devamlılığını sorgulayacaktır.

Mars’ın Ocak ayına kadar devam edecek geri hareketi sırasında, İkizler enerjisinin zihinsel hızı ile her şeyi yeterince anladıklarını ve bildiklerini düşünenler ve yaşamda iskeleti olmayan yeni bir düzen kurmak isteyenler; yüzeysel kalabilecek olan fikirleri yüzünden hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Aynı zamanda bu dönemde almak istediğiniz ya da sonlandırmak istediğiniz yeni aksiyonlar eğer geçmişten gelen bir istek veya arzunuzun ya da bir projenin tekrar yapılandırılması ile ilgiliyse geri hareket enerjisinin yapıcı tarafı ortaya çıkacaktır.

İkizler Dolunay’da daha önceden yapılandırılmış ve hali hazırda iskeleti olan bir yapının üzerinde çalışılması veya geçmişte yaratılan fakat uygulamaya geçilmemiş olan projelere yatırım yapılması bu dönemi en yüksek faydamıza hizmet edecek şekilde kullanmamızı sağlayacaktır.


MATRUŞKA 🪆 🪆 DOLUNAY

İkizler burcu, bir durumun nedenini ya da konunun içindeki karşıtlıkları oluşturan dualiteyi iyi anladığından, gerçekliği istediği gibi çarpıtmakta ustadır.

Bunu öyle kolay yapar ki kendi dahil aldığı kararlara herkesi inandırır.

Sanki gerçekleşmesini istediği bir fikrin etrafına sözcüklerden, yeni bilgilerden, akıl oyunlarından yüzeysel bir ağ örer ve durumun hakikatine ve gerçekliğine ulaşmayı önce kendine zorlaştırır.

İkizler burcu karakter olarak her zaman ona sıkıntı verebilecek ya da konforunu bozabilecek olan gerçeklikten uzak durmak üzerine karar alacaktır.

Çünkü bir ikizler için gerçeklik daima görecelidir ve her yeni bilgi bu gerçekliği değiştirebilir.

Aynı Matruşka bebekleri gibi !

Bu tahtadan yapılmış oyuncak bebekler ortasından açıldığından içinden başka bir bebek çıkar, onu açtığımızda yine başka bir bebek çıkar ve bu Matruşka’nın büyüklüğüne göre sonsuza kadar devam edebilir.

Matruşka’yı zihnimiz olarak düşünürsek; bu dolunay’da algımızın içinden çıkacak olan bilgilerin sonsuzluğu, bizi bir noktadan sonra sonu olmayan farklı bir gerçeklik düzlemine yani sonunda kendi yarattığımız ve hakiki bir karşılığı gerçek yaşamda olmayan Neptünyen bir yanılsamaya götürebilir.

İkizler burcu değişken yapısı ile iki enerji arasında yüzeysel olarak geçiş yapmaktan hoşlanır. Tercih edilebilecek diğer opsiyonu da kaybetmemek için sıklıkla Matruşka zihnine başvurur ve sonuç genelde kararsızlık ile sonuçlanır.

Bir İkizlerin zihninde tüm bilgiler yüzeysel olarak ve deneyim üzerinden henüz kanıtlanmamış bir şekilde yüzer.

Ve derinliği yüzeysel olan her şeyin içi sonunda boş kalır.

Tatsız gerçeklerle yüzleşmek istemeyen ikizler, kararsızlık yüzünden herhangi bir bilgiyi canının istediği gibi evirebilir ve kendi gerçekliğini yaratabilir.

Fikirlerin içinden yeni bir fikir çıkarır, eğer ulaştığı gerçekliği beğenmez ise bir yenisini daha yaratır.

Ve adına Matruşka döngüsü ismini verdiğim bir zamansızlığın içine çekilir.

Ve bu döngü İkizlerin aklı yettikçe sonsuzluğuna kadar devam edebilir.

Sonuç olarak İkizlerin yüzeysel ihtiyaçlarına bağlı kalarak aldığı kararlar genelde yaşamın derinliğinden ve kütlesel dünyasına hizmet edeceği tüm detaylardan zamanla yoksunlaşır.

Herhangi bir şey ile ilgili yeni kararlar almak ve bu kararları uygulamaya koymak bu İkizler dolunay’da kolay gibi gözükse de, bunu devam ettirmek ortaya saçılan İkizler burcu temaları yüzünden her zamankinden zor olacaktır.

Bu dolunay’da verdiğiniz ya da sizinle ilgili alınan kararlara dikkat edin.

“Eksik Bilgi” veya “Yüzeysel algı” üzerinden çıkılan her yol aslında yaşamı kendi gerçeklerine sığdırmak isteyenler için dolaylı bir yalan sayılır. #opps

Eğer bu dolunay’da gezegenlerin yüzeysel ve sihirli etkilerine takılarak Matruşka bebeklerine dönmek istemiyorsanız, kanıtlanmış ve zihinsel aklınızın dünyevi ve kütlesel gerçekliğine doğru yol alın.

Mevcut durumunuzu nasıl sağlamlaştıracağınıza ve dayanıklı kılacağınıza bakın.

Bu dönemde; denenmiş yöntemler ve somut faaliyetler rasyonel aklımızı yönlendirmemiz için en çok işe yarayacak olan zihinsel güvenlik alanlarımızdır.

Abraham Lincoln’ün yarı köle yarı özgür bir toplumun kalıcı bir düzen kuramayacağını söyleyen konuşmasında yer alan sözleri gibi; (Lincoln’s House Divided Speech)
“Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta duramaz.”
Kendi içinde bölünmüş bir zihnin ayakta duramayacağı gibi.

Zaman, hakikat ve sabır bu dönemde tek ihtiyacımız olan farkındalıklardır.

Deneyim üzerinden kararlarımızı gözden geçirmek ve mutlak bir karar vermeden önce Mars’ın geri hareket etkisinin geçmesini beklemek, yaşamlarımızdaki olaylar karşısında doğru manevralar yapabilmek için yavaşlamak isteklerimize ulaşabilmemiz için fırsatlarımızı çoğaltacaktır.

İletişimsel eylemlerin fazlaca olacağı bu İkizler dolunay’da bütünsel bilgiyi evren yasalarına ve rasyonel aklın gerçekliğine uygun şekilde kullanmanızı dilerim…!

Illustrated and Written by 

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2022