TERAZİ ⚡︎ BURCU DOLUNAY

Güneş ve Ay gökyüzünde karşıt durumda olduğu zaman meydana gelen dolunay, Terazi burcunda gerçekleştiğinde bize yaşamın dualiteleri içerisindeki dengeyi nasıl sağlayabileceğimiz hakkında bilgi verir.

Yaşam her zaman birbirine karşıt ve zıt olan iki ayrı gücün birleşiminden oluşur. Bu enerjiler birbirlerinin tamamıyla zıttı olsa da aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Ay’ın geceyi, Güneşin gündüzü tamamlaması gibi Dolunay zamanı da farkındalığımızı destekleyecek koşulları ve kişileri önümüze getirir.

Terazi evrensel düzenin simgesidir. Evrensel kuralların tutarlı ve öngörülebilir bir düzen içinde var olmasına hizmet eder.

Neptün ve Jüpiter kavuşumunun yarattığı enerji hepimizin içsel dengelerini değişime uğrattığından, yaşam içindeki bireysel dengemizi tekrar kurmaya çalışmak bu dönemde yeni içsel farkındalıklar ile gerçekleşecektir.

Yaşamda maneviyatı arayan kişilere ve ilişkilere gerçekleri ve ışığı yansıtmaya niyetli olan Terazi dolunayı, dönüşüm gezegeni Plüton’dan aldığı sert açısı dolayısıyla kendi doğrularını çevresine manipülatif şekilde kabul ettirmeye çalışanları uyararak, ilişkilere uzlaşmacı ve yapıcı çözümler üretmeye davet ediyor.

Dolunay ışığı varlığımızın gölgede kalan taraflarını ortaya çıkarmamıza hizmet ettiğinden, Terazi (Biz) — Koç (Ben) aksı üzerinde oluşan bu dolunayda birçok ilişki dengeyi bulmak adına yapıcı bir mücadele içine girmek durumunda kalacaktır.

Ve bunu yalnızca karşı tarafın bakış açısını anlamak adına yapıcı bir yaklaşım sayesinde kuracaktır.

Terazi burcu, Astrolojide sosyal ilişkileri, partneri, evliliği ve ikili ilişkileri yönetir aynı zamanda çevremizdeki insanların durumunu, kendi durumumuzdan etkilenmeden adaletli bir şekilde algılama yeteneğinin göstergesidir.

Yaşamda aradığı temel duygu şefkat ve eşitliktir. İlişkilerimiz bu dönemde eğer istemediğimiz yönde ilerliyorsa, bu ilişkideki bazı ilkeler ve temeller bozulduğu ya da hiç olmadığı içindir.

Böyle bir durumda hak ve adaletten bahsetmek mümkün olmadığından, eşitlik için ilişkilerdeki beklentilere düzen ve disiplin getirilmelidir.

Terazi Burcunda gerçekleşen dolunay, kendimizi bir yetişkin olarak ortaya koyduğumuz sosyal ilişkilerimizde bizi adalet ve düzen arayışına yönlendiriyor. Başkasına adaletli olabilmek için kendimize de adaletli davranmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Isaac Newton’ın Prizma Deneyi ve Işığın Parçacık Teorisinde olduğu gibi dalga ve titreşim özelliğine sahip bir ışık, düz bir yolda hareket etme eğilimi gösteremez. Sabit bakış açıları ve aşırı idealist yaklaşımlar dönemin değişken enerjileri içerisinde kendilerini olduğu hali ile yansıtamayacaktır.

Isaac Newton; ışığın kırılma ve yansıma olgusunun yalnızca eğer yansıyan ışık, parçacıklardan oluşuyorsa açıklanabileceğini savunur. Yaşamda daima olaylara verdiğimiz tepkiler ve düşünceler öteki insan bilincinde çatışma yaratabilir.

Çünkü yaşamdaki ışığımızın karşımızdaki kişiye yansıması deneyimlerimiz üzerinden farklılık gösterir. Hepimizin yaşama baktığı renkler geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklarımız ya da perspektiflerimiz üzerinden farklı renklere bürünmektedir.

Işığın parçacık teorisini, karşı tarafın renklerini görmemizi sağlayan bir prizma ya da kartela gibi düşünün. Bu dolunay’da geniş bir renk kartelası ile içinde bulunduğunuz çatışmalara karşı tarafın yaşamı algıladığı renkler üzerinden bakarak bilincinize farkındalık getirebilirseniz, güç savaşına girmeden ve meydan okumalar ile karşılaşmadan terazi dolunayın size verdiği yetkiye dayanarak tüm ikili ilişkilerinize düzen getirebilirsiniz.

Terazi ayın ilişkilerdeki huzuru korumak adına gölge yönü olan tarafsız yaklaşımı bu dolunayda bize zaman kaybettirecek etkiler yaratır.

İlişkiler bizim aynalarımızdır. Bu dönemde istek ve ihtiyaçlarımızın duyulmasını istiyorsak net ve dürüst bir iletişim pek çok şeyi değiştirecektir. Bir ilişkide paylaşmak ve konuşmak, karşı tarafa hayatımızın renk kartelasını göstermeye benzer. İletişim kurmak hem kendimizi daha iyi anlamamızı hem de öteki kişinin bilincini kendi bakış açımız üzerinden nasıl anladığımızı gösterecektir.

Böylece renklerimiz birbirine karışmadan daha canlı hale gelecektir.

Bu dolunay’da Balık Neptün’ün Boğa burcundaki Venüs’e gerçekleştirdiği olumlu açı sayesinde  dengesi bozulan algımızın ve ruhumuzun dengesini geri kazanmak bu dönemde hepimizin en çok ihtiyacı olan şey olabilir. İçsel duygularımızı karşımızdakine ifade edebilmek adına bilinçle farkındalığımızı geliştirmek ve kendimize sakladığımız fikirlerimizi karşı taraf ile paylaşabilmek bizi dönemin etkileri üzerinden dengeleyecek bir enerjiye sahiptir.

Çünkü duygularımız içimizde kaldığı sürece subjektif bir enerjiye dönüşebilir ve bu enerjinin yarattığı yoğunluk zamanla içsel bir kaos haline gelebilir.

Eğer hislerimizi içimizdeki su’dan çıkararak kütlesel bir enerjiye dönüştürmezsek, içsel yoğunluğu abartıya kaçırabiliriz.

 

Kendimizi karşı tarafa ifade etmek kendimizi su’dan çıkmış balıklara döndürse de bu sayede karşı tarafın algısı üzerindeki bizde olmayan renkleri görebilir ve olayların kontrol dışı olabilecek sonuçlarına adalet ve düzen getirebiliriz.

Gökyüzünde Kova burcuna geçen Plüton’un Boğa burcundaki iletişim gezegeni Merkür’e gerçekleştirdiği zorlayıcı açı bireysel ve sosyal ilişkilerimiz içerisinde uzun zamandır toprağın altında unutulmuş olan ya da gündemde olmayan konuları ve duyguları bu dolunay ışığında ortaya çıkarıyor.

İlişkilerimizde uzun zamandır aradığımız huzuru bulmak adına barış için çatışmalı bir mücadele içine gireceğimizin mesajını veriyor.

İlişkiler içerisinde beklentilerimizin karşılanması ve karşı tarafın ihtiyaçlarını duyabilmemiz adına önce kendi davranışlarımızın ve alışkanlıklarımızın sorumluluğunu üzerimize almamız gerekir.

Kendimizi dönüştürebilme potansiyelimizi sorguladığımız bu dönem zaten bozuk olan konfor alanlarımızı etkiliyor olsa da, uzun zamandır yapılanmasını istediğimiz ilişkilerimizi ihtiyaçlarımız üzerinden dönüştürmemize hizmet edecektir.

Bu dönemde ilişkilerimizde adalet başlığı altında başlattığımız tüm savaşlar, barışa giden yolda yeni bir düzenin doğmasını ve kuralların tekrar düzenlenmesini sağlayan imkanlar önümüze getirecektir.

Dolunay, bitişleri ve hasat zamanını temsil ettiğinden bu zaman diliminde ortaya çıkacak olan konu ve durumlar, varlığımızın ve ilişkilerimizin gölgede kalan taraflarına yansıyarak gündelik hayatımızda ve değişen rutinimiz içerisindeki ilişkilerimize eskiyi yok eden yeni bir düzenin gelmesini sağlayacaktır.

Bu dönemde kendi ihtiyaç ve isteklerimizin neler olduğunu karşımızdakine ifade etmeden önce kendimizi anlamamız, karşımızdaki kişi tarafından duyulmamızı kolaylaştırır.

İlişkilerde ortaya çıkan tartışma ya da problemler kendimizi ve karşımızdaki kişiyi daha iyi tanımak adına aslında oldukça faydalıdır. İlişkide bulunduğumuz kişilerce anlaşılmaya değer yapılar oluşturmamıza yardım eden bu gibi durumlar sağlıklı bir iletişim sayesinde ilişki içinde derin bağlar kurmamıza hizmet eder.

Bunun için anlaşmaya gönüllü bir tarzda açık iletişim kurmak ve karşımızdakini savunmaya geçirmeden dinleyebilmek Terazi burcunda gerçekleşen dolunay’ın en önemli konusudur.

Yaşamın bize ait olan Terazisinin bir kefesine kendi doğrularımızı diğer kefesine karşımızdakinin doğrularını koyarak ancak bir ilişkide denge sağlayabiliriz.

İlişkilerimizde bu dönemde sanki bir mum ışığı ile aradığımız ahenk ve dengeyi ancak doğruluk, dürüstlük ve erdem ile bulabiliriz.

Hakkaniyet evren yasaları içerisinde insanoğluna verilmiş en önemli erdemlerden biridir. Eğer yaşamda denge arayışımız varsa önce kendimize sonra karşımızdakine adil bir şekilde davranarak bu dengeyi kurabiliriz.

Çünkü başkaları tarafından ancak kendimizi yapıcı ve adaletli bir şekilde ifade ettiğimizde duyulur hale geliriz.

Efes’te yaşamış felsefeci Heraklitos”un dediği gibi;

“Eğer karşıtlıklar arasında bir savaş olmasaydı hiçbir şey olmazdı.”

Yaşamdaki her şey zıttı ile dengede olduğu sürece var olur. Terazi dolunayına ait renk kartelanızı adalet, huzur ve farkındalık ile doldurduğunuz sürece dengeyi bulmanız daha kolay olacaktır.

Güneş burcumda gerçekleşen Terazi dolunayın hepimize huzur, neşe ve kolaylık getirmesini dilerim.

Illustrated and written by

Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2023