Koç BURCUNDA dolunay

“Tüm tanrıları aldı bir hayret
Athena Fırladığında ölümsüz kafadan elbet
Ve Ulu Zeus’un durdu önünde
Kalkan bir elinde, keskin mızrağı diğerinde.”
(Homerik İlahiler, XXVII, “ATHENA’YA İLAHİ” 6–9)

Athena: savaş tanrıçası, babası olan tanrıların tanrısı Zeus’un kafasından elinde mızrak ve zırhıyla bir yetişkin olarak doğar.
Tanrılar tanrısı Zeus’un bir gün dayanılmaz bir baş ağrısı ile şikâyet etmesiyle başlayan efsane Zeus’un ağrısının dindirilmesi ve başının neden ağrıdığını bilmek istemesi üzerine kafasının ikiye ayrılmasını talep eder.

İndirilen ilk darbede, Zeus’un kafasından savaşa hazır halde elinde mızrak tutarak, zırhı ile doğan Athena aslında ülkesini saldırılara karşı koruyacak barışçıl bir savaşçıdır. Şehrini bilgelikle savunmak, barışı ve adaleti korumak için dünyaya gelen bir şehir tanrıçasıdır.
Bu mitolojik efsanede Athena’nın gelecekteki medeniyetlere ulaşması adına vermek istediği ilk mesaj: İnsanın kendisini ve medeniyetini korurken savaşmaya değer tek gerçeğinin barış olmasıdır. ❤️

Anlaşmazlıkları doğa yasalarına uygun bir şekilde çözüme ulaştırmak, toplum içinde huzursuzluk yaratan ve tekrar yapılanması gereken ilkelere gerçekliği ve adaleti getirmek sadece tanrıların değil insanoğlunun da birinci görevidir.
Savaş ve eylem gezegeni Mars’ın yönetimindeki Koç burcunda gerçekleşen dolunayda hepimizin içimizdeki Athena’dan yardım istemesi gerekir.

Koç burcunun öncü ve ateş elementine ait yapısından dolayı sonucunu düşünmeden kendini kolayca ortaya koyabilen bir yapısı vardır.

Bu dolunayda bilgelikten ve adaletten yoksun bir tavırda yaşamlarına istedikleri düzeni getirmek için yaygara çıkaranlar iki tarafı da yok edecek bir savaş ile karşılaşacaklardır.

Savaşların başladığı ve ölümlerin gerçekleştiği yerde yıkıcı enerjilerin barışı ve adaleti insanlığa getirmediği net bir gerçektir.
Koç burcundaki dolunayda yaşamlarımızda ulaşmak istediğimiz arzularımız içimizde bir alev gibi yanacaktır.

İlk element olan ateşin insan eli değmemiş ilkel enerjisi bu dolunayda doğuştan gelen güdüsel tepkilerimizi kontrol etmemizi zorlaştıracaktır.

Koç burcunun sabırsız ve hızlı karar veren yapısı; söylenen sözlerin ve verilen kararların arkasında durmasını zorlaştırır. Her an savunma yapmaya ve aksiyon almaya hazır olan gerçek bir savaşçının Athena’nın bilgeliğinden ilham alması gerekir.
Ay ve Güneş karşıtlığını oluşturan dolunay’ın dönüşümün ve bilinçaltımızın gezegeni olan Plüton’dan aldığı sert açı ilişkilerimize beklemediğimiz anda ortaya çıkan gerginlikleri beraberinde getiriyor.

Plütonik dolunayın ortaya çıkardığı bilinçaltımızdan fırlayan arzularımız ve ihtiyaçlarımız dolayısıyla ilişkilerimizde aniden güç ve meydan savaşına dönebilecek bir enerjinin etkisi altındayız.
Bu dolunay’da savaşı başlatmak, barış yapmaktan daha kolay hale geliyor. Bu yıkıcı gücü kontrol altına almanın en iyi yolunun farkındalığımızı adaleti savunmaktan yana kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor.

İlişkilerimizde ortaya çıkabilecek olan anlaşmazlıklarda bilge savaş tanrısı Athena gibi doğa yasalarının ve ilkelerine uygun şekilde davranarak yaşamlarımızda aradığımız huzuru ve düzeni tekrar yaratabiliriz.

Dolunayın gerçekleştiği Koç burcunun karşı aksında bulunan Terazideki Güneş; ilişkilerimizde aradığımız dengeyi bulmak adına yalnızca barış ve huzur için savaşmayı meşrulaştırıyor.

Haklı olmak uğruna isteklerimizi ihtiyaçlarımıza göre çarpıtmak, bizi zorba ve baskıcı bir birey haline getirir.

Rekabet, ego ve güç uğruna kurulan iletişimden yalnızca haklı çıkmak uğruna savaş verenler düzen ve adalet yerine yıkıcı sonuçlar ile karşılaşacaklardır.

Yaşam içindeki mücadelemizde savaş tanrısı Athena’nın bilgeliğine ve stratejik zekasına baş vurarak eyleme geçmemiz, anlaşmazlıklara nasıl yapıcı çözüm getirebileceğimizin ilhamını veriyor.

Athena’nın mitolojik hikayesinde olduğu gibi her savaştan galip çıkmamızın en iyi yolu doğa ve evren yasalarına uygun olarak hareket etmektir.

İkili ilişkilerimizde adil olmak için bazen ortadaki gerçeği kabul etmemiz bile yeterlidir.

Bilgeliğin en erdemli gücü adaleti ilk önce kendi eylemlerimiz üzerinden sorgulayabilmektir.

Düşünceler ve edimler arasında tutarlı olmak ise başka bir ilkedir; bu dolunayda düşünmeden alacağımız fevri kararlar ilişkilerimizde aradığımız düzeni getirmemize engel olacaktır.

Koç burcundaki dolunay yıkıcı bir savunmaya geçtiğimizde ya da geçirildiğimizde artık haklı ya da haksız olmanın bir anlamı kalmadığını anlatıyor.

Bu dolunayda istikrar sağlamak adına başlattığınız eylemlere dikkat edin.

Niyetinizi iyi belirleyin.

Barış için savaş mı, yoksa adaletsiz bir güç adına mı savaşacağınıza karar verin.

İlişkilerde karşımızdaki tarafından duyulmamızı kolaylaştıracak en temel yaklaşım, karşımızdakine onu dinlediğimizi ve anladığımızı hissettirmektir.

Bunu yapmadığımızda karşımıza çıkan engelleri ve problemleri sadece savunma yapılacak bir çatışma nedeni olarak görürüz. Bir süre sonra düşüncemizi sadece karşımızdakine empoze etmeye çalıştığımız tek taraflı bir yalnızlık içinde kendimizi hissetmeye başlarız.

Bu yalnızlıkta ne barışçıl bir savaş için meydan, ne de savaşmaya değer bir gerçek kalır.

Gerçek bir alev gibidir,
Her şeyi yok eder ya da tekrar yaratır.

Koç burcunun ateşli dolunayında yaşamlarınızda yaratmak istediğiniz eylem ve niyet sonucun kendisini oluşturacaktır.
Adaletin ve barışın tüm medeniyetleri tekrar doğurduğu yerde, ilişkilerimizde denge yaratmak adına doğruluğun peşinden gitmek yıkıcı olabilecek bir savaşın enkazı olmaktan bizi kurtaracaktır.

Pallas Athena, şerefli tanrıça,
Parlak gözlü ve becerikli,
Yüreği güçlü, kalbi masum
Şehirleri kurtaran cesaretli bilge.
Yazımı ilk önce sana ithaf ediyorum.
Ve bana bu yazıyı yazdıran ruhumun tüm kapılarını gerçekliğe ve adalete açık tutmak için savaşan açık kalbime.

İçindeki Athena’yı bu yazıyla arayan ve bulan tüm okurlarıma…

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2021