merkür yay burcu

Güneş’in Yay burcunda başlayan transiti ile içimizde uyanan enerjilerden sonra Merkür’ün 24 Kasım 2021 itibariyle Yay burcuna geçmesi, zihnimizi detaylara odaklanmak yerine bütünsel düşünmeye yönlendiriyor.

Uzun zamandır Akrep burcunda bulunan Güneş ve Merkür’ün kaos yaratan gökyüzü durumlarının aksine, Güneş Yay ve Merkür bu dönemde yaşayacağımız bazı deneyimler üzerinden perspektifimizi genişletmek, aynı zamanda gelecek vizyonumuzu tekrar yapılandırmak adına algılarımızı esnetecektir.

Yay burcu sembolü olan yukarı bakan ok aslında hedefini arayan bir oktur. Eğer bir oku yönlendirebilecek hedefiniz yoksa, ok sonsuzlukta kaybolur.

Ok o yüzden bir nevi umuttur. Hedefine ulaşmasını arzu ettiğimiz bir ok.

Varoluşumuzun anlamı hedeflerimize bağlı olarak gelişir. Ancak bu şekilde yaşamda yaşanmaya değer sebepler bularak kendimizi tatmin olmuş hissederiz.

Hedeflerimiz bize anlam ifade etmesi gereken inanç geliştirdiğimiz değerler ve umutlardır.
Yaşamdaki amacımızdır.

İnanç yoksa umutlar kendini sonsuzlukta unutur.

Hedef yoksa inanç okunun yolu sonsuzlukta kaybolur.

Yay burcunun yöneticisi olan Kova burcundaki transit Jüpiter, bireysel olarak inandığımız değerler üzerinden kendimizi ortaya koymamızı kolaylaştırıyor.

Yay burcuna geçen Merkür, yaşamdaki anlam arayışımızı ve inançlarımızı sorguluyor.

Kendi hayat görüşümüzü yaratmamıza yardımcı olacak deneyimleri hedeflerimiz üzerinden hayatımıza dahil ediyor.

Peki Yay burcuna geçen Merkür bize bu dönemde ne anlatmaya çalışmaktadır?

Astrolojide 9. Evin yöneticisi olan Yay burcu yabancı kültürleri, uzak yolculukları, saf dünyevi bilgiyi, dini ve felsefeyi temsil eder. Bize yaşamın farklı yönlerini, fiziksel ve zihinsel ufkumuzun dokusunu öğretir. Yüksek bilincimizi, inançlarımızı ve ideallerimizi esnetir. Deneyim üzerinden algılarımıza ve bakış açımıza yön verir.

“Deneyim” Yay burcunun hayat felsefesini, inançlarını ve doğrularını bulması için ihtiyacı olan en önemli disiplindir.

Eski dönem astrologları Yay burcunu din ile harmanlamaktadır. Çünkü din yaşanmaya değer olacak olan öğretilerin ve deneyimlerin neler olması gerektiğini söyleyerek evrene karşı bir iskelet oluşturmamıza yardımcıdır.

Yeni dönem astrologları (benim gibi evrimsel astrologlar) ise iman ile inancı birbirinden ayırır.

Din bize yaşama karşı değerlerimizin ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiğini öğretir. Yaşamanın ilk sorumluluğu olan özgür irademizin nereye doğru evrimleşmesi gerektiği hakkında dogmatik ve değiştirilemez kuralları verir.

Merkür’ün Yay burcundaki transiti sırasında içimizde iki okçu uyanacaktır.

Bir okçu iman etmenizi, diğeri ise inanmanızı ister.

İman sahip olduğunuz değerleri koruyarak tahmin edilebilir olasılıklar içinde okunuzu hedefinize fırlatmanızı bekler.

İnanç ise sizden yeni bir hedef ister; inanmaya değer bir hedefe tahmin edilebilir olmayan bir atış yapmanız için sizi dürtükler.

Bu dönemde içinizde uyanan okçunun hedefini vizyonunuz belirleyecektir.

Oku nereye doğru fırlatacağına karar verecek olan ise özgür iradenizdir.

Merkür’ün Yay burcu transiti sırasında en sevdiğim filozoflardan biri olan Bertrand Russel’ın yaşamdaki entelektüel yaklaşımını hatırlatmak isterim.

Herhangi bir konuyu incelerken ya da felsefesini düşünürken bu dönemde “İnanmak istediklerinizin ya da inanılsaydı topluma faydalı olacağını düşündüğünüz şeylerin sizi yönlendirmesine izin vermeyin!

Sadece gerçeklere bakın.

Bu entelektüel açıdan bir öneridir.

Ahlaki açıdan önerisi ise; Sevgi bilgeliktir. Nefret Aptallıktır.”

Her gün daha fazla karşılıklı bağımlı olan bu dünyada birbirimize toleranslı olmaya alışmalıyız.

Bazı insanların bizim hoşlanmayacağımız şeyleri söyleyebileceğine alışmalıyız. Sadece bu şekilde birlikte yaşayabiliriz, eğer birlikte yaşayacak ve birlikte ölmeyeceksek vermeyi ve tolerans göstermeyi öğrenmeliyiz.

Merkür’ün Yay burcu transiti sırasında, gerçeklerden bağımsız birçok yazılı ve sözlü iletişim içinde olacağız.

Peki bu dönemde her söylenene inanmalı mıyız?

En iyi yalancıların söyledikleri yalana ilk önce kendilerini inandıklarını söylememe gerek var mı?

Eğer birlikte yaşayacaksak, sevilmeye değer yalancılar ile sevilmeye değmeyen yalancıları birbirinden ayırmamız gerekir.

Merkür Yay burcu transiti boyunca sevilmeye değen yalancılar ile karşılaşmanızı dilerim.

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2021