OĞLAK BURCUNDA ♑️ GÜNEŞ TUTULMASI

Bugün Oğlak burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor, etkilerini hissetmeye başladığımız bu günlerde birbirine kavuşum yapan yaşam ışıkları (Güneş ve Ay) Kadersel Ay düğümü noktaları ile buluştuklarında tutulmalar gerçekleşir.

Güneş Tutulmaları Astrolojide kaderi yeniden yazan ve değişimleri hayatımıza getiren etkileri yaratan enerjilere sahiptir.

Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiğinde varoluş kaynağımızın ışığı kesilir ve Güneş Tutulması meydana gelir.

Bilinçli farkındalığımız ve gündelik algımız tutulma ile gölgelenir.

Önümüzde yeni ve ani bilinmez bir yol açılır ve yapabileceğimiz tek şey bu yolu takip etmektir.
Yüzyıllardan beri bir çok kültür tarafından takip edilen Güneş Tutulması, aslında başlangıçlar ve yenilikler ile ilişkili olan ve etkisi 1 sene sürecek büyük bir Yeni Ay’dır.

Eski Astrologlar bu enerjinin iktidarda olan Kralların ya da güçlü konumda olan kişileri iktidardan düşüreceğine inansalar da; yeni enerji eskiyi dönüştürecek veya Kral ölerek gelecek topluma yeni bir bilinmezlik getirecekti.

Çünkü “Bilinmezlik” kainat için her zaman felaketler getirirdi. Gökyüzündeki değişimler yeryüzündeki toplumları kaosa sürüklerdi. İnsan aklının bilinmezliğe verdiği bilinçsiz tepki ile birey kaos yüzünden toplumdaki kontrölünü kaybederdi.

Tutulmayı gerçekleştiren Güneş ve Ay’ın bulunduğu takım yıldızı yani burcun yapısı, ortaya çıkacak olan enerjinin niteliğine dair bilgiler taşırdı.

Durum geçmişten bakıldığında aslında şuanki ile aynı sonuçları verir.

Oğlak burcunda 26 Aralık’da gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasının öncü yapısı yaşamda yeni adımlar atarak, yeni yapılar kurmak için başlatma ve yatırım yapmaya dair evrensel enerjileri harekete geçiriyor.

Oğlak burcu tutulmasına tutulanları, krallıklarını kaybetmemek adına yeni bir düzen için savunma yapacakları ya da yeni bir krallık kurmak adına mücadele edecekleri bir sene bekliyor olacak.

2020 senesinde tüm toprak burçları kalelerinden ayrılıp, hedeflerine yatırım yapmaya teşvik edilecekleri bir dönemin içerisine gireceklerdir. Oğlak burcunda bulunan Jüpiter, Satürn ve Plüton gezegenleri ♃♄♇ buradaki disipline edilmesi gereken düzene destek sağlayarak 2020 hedeflerimizi gerçekleştirmek adına hiyerarşik bir sırada bizleri bekliyorlar.

Oğlak burcunda tutulan Güneş ve Ay enerjisinin, ♅ Ani Titreşimlerin Patronu Uranüs’ten aldığı olumlu açı-tutulmanın üzerimizdeki etkisinin kendini ani bir farkındalık üzerinden ifade etmesine destek veriyor.

Bu tutulma’da “Bana ne olacak?” diye soranlar biraz farkındalıkla hayatlarında disiplin ve başarı arzu ettikleri alanın neresi olduğuna bakarak tutulmanın hangi evlerinde gerçekleştiğini tahmin edebilirler.

Tutulamanın gerçekleştiği Oğlak Burcu toprak enerjisi bizi görünür olmasını istediğimiz bir yaşam alanımıza doğru çeker.

Bu yazıyı okuyan herkes eminim yaşam içerisinde yapacağı yatırımı ya da hedefinin ne olduğunu bilerek 2020 senesine giriyordur.

Farkındalık için sadece okumak bile bazen yeterlidir.

Oğlak burcu Astrolojide iş, kariyer hayatı, dünyevi başarı ve sosyal statünün burcudur. Çalışkan ve başarıya odaklı Oğlak burcu için kendini güvende hissedeceği bir yapı kurmak ve geleceğe yatırım yapmak hayattaki en önemli şeydir.
Oğlak burcu için yaşamda bir statü sahibi olmak bu hayattaki en önemli şeydir, her şey saygı görmek, yönetmek ve kendini kanıtlamak içindir.

Burcu temsil eden dağ keçisi sembolü sürekli dağların tepelerine tırmanarak kendine daha iyi olanaklar arayarak yaşamını sürdürür.🐐

Bir Oğlak sürekli sahip olduklarından daha fazlasını ister. Buradaki özgüvende yatan büyük sır, içinde ona daha iyisini hak ettiğini söyleyen kendi sesini dinlediği yerdir.

Özgüven insanın kendi içsesini duyabildiği kadar gelişir.

Oğlak, Zodyak burçlar kuşağının onuncu burcu olarak büyük bedeller ödediğimiz kariyer ve sosyal statü evini yönetir. Hiç kimse bir gücün getirdiği bedelleri ödemenin ne olduğunu bir Oğlak kadar iyi algılayamaz.

Hedefine koyduğu zirveye tırmanmak ve başarıya ulaşmak bir Oğlak’ın vazgeçilmezidir.

Peki Oğlak Burcunda Tutulan Güneş bize neler ifade etmektedir?
2020 senesini, 1 senelik sürece yayılacak olan bu güçteki bir güneş tutulması ile karşılaşmak bir tesadüf müdür dersiniz?

Kaderimizi yeninden yazabilmek sadece Güneşle Ay’ın mı elinde midir?

Oğlak enerjisinden bahsediyorsak bu güç sadece içimizde kendimize en çok inandığımız yerdedir.

Oğlak burcu yaşamak için ihtiyacımız olan kaynaklar ile ilgili olduğundan, bu Güneş Tutulmasında sahip olduğumuz kaynaklarımıza düzen ve disiplin getirmek en temel görevimizdir.

Bu disiplini hayatımızın hangi alanında karşılayacağımızı Kişisel doğum haritalarımızdaki Oğlak burcunun bulunduğu eve bakarak öğrenebiliriz.

Oğlak Tutulması hangi burç evinizde gerçekleşiyorsa kendinizi hedeflediğiniz gelecekte bulmak adına size yeni başlangıçlar getirecek olan bir tutulma etkisini bu ev temaları üzerinden yaşayacaksınız demektir.

Bu tutulmada en önemli olan şey kendimize bireysel olarak bir hedef koyarak donanımlarımızı hedefimize göre disipline edebilmektir.

Amaç; insanın kendi varlık bilincini kanıtlamak adına hedef olarak belirlediği bir kütleye yatırım yaparak tatmini aramasıdır.

Kendini özü üzerinden geliştirerek ifade edebilen her birey yaşamın içerisinde istediği her şeye sahip olabilir.

İnsanın kendisini gereksinimleri üzerinden gerçekleştirmesi için donanımlarının ne olduğunu ve bu yaşamda ne olmayı istediğini bilmesi şarttır.

Bu donanım teorisi hiyerarşi sırasıyla Maslow Piramidinde gösterilmiştir.

Maslow Teorisi veya Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

Maslow Piramidi aynı zamanda Oğlak burcunun yaşamdaki basamakları gibidir. Artık kendinin farkına varmış bir Oğlak’ın tırmanması gereken ilk dağın zirvesidir.

Hedefler sadece bu teoriye bakarak geliştirebilir ve gerçekleştirebilir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde ilk sırayı Fizyolojik İhtiyaçlar alır. İnsanın varoluşundan beri sorumlu olduğu ve savunması gereken ilk şey kendi fiziksel bedeninin farkındalığıdır.

İhtiyaçlar Hiyerarşisinde 2. Sırayı Güvenlik İhtiyacı alır.

Güvenlik ihtiyacı ise barınma ve korunma ile başlar. Güvenliğini sağlamak adına evrenin kural ve yasalarına uyma gibi ihtiyaçlar bu sırada yer alır. Bu yasalar ve kurallar yaşama ait inancımızı geliştirmemizi yardımcı olarak dünya üzerindeki varlığımızı savunmayı öğretir.

Maslow’un kuramına göre 3. Sırada Ait olma ve Sevgi İhtiyacıyer alır.

İnsan kendini korumaya mağaralarda başlasa da, evrimsel süreçteki bu güvenlik ihtiyacı toplumlar genişledikçe bu güvenliği aynı zamanda başkaları üzerinden kurmamız adına bizi cesaretlendirir.

Evrim geçiren insan güvenlik ihtiyacını bu zamanda daha çok diğer insanlar ile olan ilişkiler üzerinden kurmaktadır.

Bu hiyerarşide bizi koruyacak olan bir mağara değil güvendiğimiz insanlardır. Doğru bir ilişki hayatımızı güvenli şekilde sürdürmemize yardımcı olacak tüm donanıma sahip olabilir. Ait olma ve sevgi ihtiyacımızı yaşam üzerinde sağlıklı şekilde kurarak ancak Maslow’un 4. Sırada olan Değer verilme ve Saygınlık İhtiyaç teorisini karşılamaya hak kazanmış oluruz.

Bu ihtiyaç varlık bilincinde iki yönlü şekilde işlev görmelidir.

İnsan ne kadar yaşamda samimi bir özgüvene sahip bir birey olarak yaşarsa kendini ve başkalarını kabulü o kadar kolaylaşır. Ve böylelikle başkalarının ona saygı duyması ve değer görmesini mümkün hale getirir.

Başkaları tarafından gördüğümüz değer yaşam içinde motive olmamızı sağlayarak başarıya veya bir hedefe korkmadan ilerlememize yardımcı olacak özgüveni bize verir.

Maslow’un donanım teorisinin sonuncusu olarak Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı ise tüm ihtiyaçları içine alarak tepeye oturur.

Burada insan bilincinin kendini kontrol merkezindeki tüm hedefler bir araya toplanarak yaşamda istediğimiz bir enerjiyi yaratma sürecimizde gitmemiz gereken yolun ilk hedefi haline gelir.

Her bireyin kendine ait bir yeteneği ve ideali vardır.

Toplum içindeki Oğlak temalarına ait kariyer, statü ve toplumun sizi birey olarak konumlandırdığı bu yer özümüze ait kaynaklarımızı kullanarak kendimizi toplumda ispatladığımız yerdir.

Bu ispat olmazsa tatminsizlik duygusu ile hayatın içinde kaybolma ihtimalimiz yükselir. Kendimizi yaşamın içine atılmış ve ne yapacağını bilmeyen bir avuç yıldız tozu gibi hissederiz.

İnsan önce kendi yararını gözeten bir farkındalık ile kollarını sıvayarak kendini gerçekleştirme ihtiyacına yönelik hareket etmelidir.

Diğer türlü yaşamın içinde kendine ait olmayan hiyerarşilerin içinde yok olarak kendini istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi erişilmez olur.

Değişen yaşam koşulları arasında herkesin kendine ait özgün bir hiyerarşi sistemi vardır.

Oğlak Burcu Güneş Tutulmasında hedeflerinize ulaşmak adına Maslow’un hangi hiyerarşinin sizin için diğerlerinden öncelikli olduğunu tanımlamayarak size ait yeni bir teori sırası hazırlamanız 2020 hayallerinizi size yakınlaştıracak olan iskeleti yaratır.

2020 senesine ait kendi gereksinimler hiyerarşinizi oluşturmak için StarZcope’un sizin için hazırladığı “2020 Hedefler Piramidi”ni yeniden düzenleyin.

Kendi hedeflerinizi ve isteklerinizi belirlemenize yardımcı olacak olan bu Sihirli Piramid sizi 2020 hedeflerinize götürecek olan yolun ilk özgün haritası olacaktır.

Hedef bir Oğlak için her şeydir.

Kendisinin nereye gittiğini bilmeyen Oğlak ise bir Su keçisidir.

Piramidin yollunu hiç bilmeyen bir otçul insan olarak suda yaşar.

Onu da suda çıkararak ait olduğu topraklara hedefleri ile koymak gezegenlerin ve benim kozmik görevimizdir.

Zaman, ilk önce kendi duygularımızın ve ihtiyaçlarımızın sorumluluğunu alarak hedeflerimiz üzerinden disipline olma zamanıdır.

Hedefsiz bir Oğlak, tembel bir Oğlaktır.
Piramid Dağının tepesine ulaşmaya çalışırken hep yolda kalır.
Düşer ya da aç kalır.
Dağın zirvesini gözüne kestirmiş bir Oğlak ise hırslı ve sabırlıdır.
Günlerce zirveye giden yola bakarak dağın içine gömülü olan teoriyi çalışır.
Yiyeceği yemeği, basacağı taşı, alacağı sevgiyi tekrar tekrar saymaktadır.
Oğlak burcunda Tutulan Güneşin ilk sözcüğü “Hedef” ‘tir.
Hedef yoksa Piramid dağının sonundaki size ait ödül ulaşılmaz hale gelir.

Hepimize Tutulan Oğlak Güneş enerjisini 2020’de isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı gerçekleştirmek adına kullanmamızı dilerim.

PS: Bu yazıyı her senenin bitişini varlığı ile onurlandıran Oğlaklar Kraliçesi kız kardeşim Nükhet’e doğum günü hediyesi olarak hazırladım.

Yürüdüğün yolda kaybolduğunda bana değil kendi bildiklerine bakarak dilediğin zirvelere tırmanman dileğiyle.!

Hep arkandayım.İyi ki doğdun benim kalpeşim. 💕

StarZcope, Ayşe Zeynep Açıkalp © 2019