YENGEÇ 🦀 BURCUNDA YENİ AY

 

Bugün Yengeç burcunda yeni bir ay gerçekleşiyor! Kişisel doğum haritalarımızda yeni ay’ın gerçekleştiği Yengeç burcunu kesen ev ve açı yaptığı gezegenlerimiz, bize hayatımızın hangi alanlarında özümüzü ve sınırlarımızı korumak adına yeni bir sürecin başladığını gösterecektir.

Su burcu olan Yengeç Astrolojide kişisel doğum haritalarımızın ufkun altında kalan haritanın en alçak noktasının yani 4. evimizin yöneticisidir. Bu ev aileyi, ebeveynleri, atalarımızı, köklerimizi, yaşadığımız yeri, taşınmaz varlıklarımızı ve ev hayatımızı temsil eder. Yaşama ait köklerimizi bu ev aracılığı ile güçlendiririz. Evimiz bize sağlam bir temel, güven, aidiyet ve destek verir. Destek alarak yaşama karşı konfor alanı oluşturduğumuz hislerimizi bu ev aracılığı ile geliştiririz.

Gökyüzündeki iki ışıktan biri olan Ay’ın yönetiminde olan Yengeç burcu gecenin ve duygularımızın kalesidir. Öncü ve su burcu olan Yengeç’te gerçekleşen bu yeni ay’da istek ve ihtiyaçlarımızı ortaya koyabileceğimiz yeni başlangıçlar yapmak, duygusal ihtiyaçlarımızı dile getirmek her zamankinden kolay olacaktır.

Beklenmeyen ve ani olayların gezegeni Boğa Uranüs’ün yeni ay’a yaptığı olumlu açı, bireyliğimizin ve isteklerimizin sınırlarını toplumda ve aile yaşamlarımızda görünür şekilde esnetmek isteyeceğimiz deneyimleri hayatımıza getirecektir.

Gökyüzünde gerçekleşen bu besleyici enerjiye destek olarak, hayaller gezegeni Neptün Balık’tan yardım alan yeni ay enerjisinin hayallerin gerçeklik olduğuna inananlar için harika başlangıçları var.

Bizi özümüzle, çocukluğumuzdan itibaren yaşamlarımıza getirdiğimiz bazı koşullanmalarımız ve alışkanlıklarımızla bir araya getirecek olan bu yeni ay bizden yeni başlangıçlar talep ediyor. Yengeç yeni ay’ın kişisel doğum haritalarımızda gerçekleştiği ev konuları hayatımızda farkındalıkla sahip çıkmamız ve değişiklikler yapmayı isteyeceğimiz yaşam alanlarımız hakkında bilgi verecektir.

Yaşam içinde bireysel sınırlarımızı topluma ve etrafımızdakilere karşı çizerek, kendimizin en iyi versiyonu olmamız adına bize hizmet eden bazı anlar vardır. Bize istediğimiz değişimleri gerçekleştirebilmemiz adına fırsat yaratan Yengeç burcu yeni ay, kendimizi ifade etmemizi ve duygusal ihtiyaçlarımızı takip etmemizi kolaylaştıracaktır.

Bireyliğimizi ve yalnızlık korkumuzu kendimize unutturmak adına içine doğduğumuz aileden, seçtiğimiz dostlarımızdan, hayatınızdaki insanlardan ve toplumdaki statümüzden kendimize suni kaleler inşa ederiz.

Fakat bir bireyin tek kalesi kendi duygularının ve kalbinin krallığıdır.

Yaşamda bazı günlerin sonunda manevi ve/veya maddi yalnızlık duygusu kaçınılmazdır. Platon toplumun insan içindeki yerinin oluşmasındaki en büyük nedenin insanın tek başına kendine yetememesiyle açıklasa da insan yaşamda tek başınadır ve özgür iradesi ile yaptığı tüm tercihler üzerinden tercih ettiği hayatını kendi yaratır.

İnsan bir aile içine doğar ve sürekli beraber olmayı daha doğmadan tercih etmek zorunda kaldığı bireylere karşı belli alışkanlıklar geliştirir. Türk toplum aile yapısı ve kültürü bu alışkanlıkların desteklenmesinde gözle görünür bir etki yaratır.

Çocukluktan itibaren söylediğimiz ve düşündüğümüz her şeyin desteğini aradığımız bir aile yapısında olan bir toplumun içinde büyümek, bizi kendimiz olma hissinden uzaklaştırarak onay ve alkış almaya alıştırıldığımız kişilere bağımlı bireyler haline getirir.

Yaşamda bir yaştan sonra onay ve alkış almadan nasıl bir enerji ortaya koyacağımızı bilemediğimiz o an da tek başınalığımız ve özümüz kaybolmuş demektir. Bu kaybolmuş tek başınalığı çoğu insan ilk başta yalnızlık olarak değerlendirir. Bu his zamanla huzursuzluğa ve bireyin kendini ifadesi sırasında yeterince destek görmediğini hissetmesinden dolayı bir savunma olarak öfke nöbetlerine dönüşüverir.

Gökyüzünde bizi çatışmaya ve kaosa davet eden Uranüs ve Satürn arasındaki açı kalıbı uzun zamandır aradığımız huzur ve güven arzusunu yitirmemize neden olabilir.
Mars ve Satürn karşıtlığı, yaşamlarımızdaki otoritelerin sınırlarını zorlama istediğini içimizde uyandırabilir.

İçinde bulunduğumuz ve hala daha değişmeye ve gelişmeye devam eden bazı olayların bu dönemde kesin bir sonuca varması pek mümkün görünmüyor. Ve bu durumda öfke nöbetlerimiz kaçınılmaz bir hal alıyor. Mars’ın Satürn ve Uranüs arasına girerek tetiklediği kare açı, hem bireysel hem de toplumsal olarak değişim konularını yaşamlarımıza dahil edecektir.
Yengeç yeni ay’da geçmişten bu yana biriktirdiğimiz kırgınlıklarımız, öfkemiz veya yolunda gitmediğini düşündüğümüz tüm konular dönüşüm adına ortaya çıkacaktır.

Özümüze dönerek ihtiyaç ve isteklerimizi özgürce ifade etmemize imkân veren ve kendimize annelik yapmamızı isteyen bu yeni ay sırasında; kendimiz ve karşımızdakiler arasına sağlıklı sınırlar ortaya koyarak, duygusal olarak kendimizi ifade edebilmek bu dönemde hepimize iyi gelecektir.

Duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızı ortaya koyarken, aile fertlerine ve etrafımızdaki insanlara karşı sağlıklı sınırlar belirlemek ve kendimizi savunmaya geçmeden sakince ifade edebilmek Yengeç burcunda gerçekleşen yeni ayın en temel konusudur.

Yengeç burcu Yeni Ay, kendi duygularını ve ihtiyaçlarını sağlıklı ve duyulabilir şekilde dile getirerek kendini ifade edebilenler ile duygusal alışkanlıkları, koşullanmaları ve değerlerine bilinçle sınır koyamaması yüzünden sürekli yaşamında aynı yere ve durumlara dönenler arasında gerçekleşecektir.

Yaşamınız yengeç yeni ay enerjisine vereceğiniz tepkiye göre değişecek ve bu etki zamanla bir opsiyon değil, tercih haline gelecektir.

Sevilmek ve kabul görmek uğruna vazgeçtiğimiz değer, ilk önce kendimize verdiğimiz değerdir.

Birey olarak hislerinizi ve düşüncelerinizi özgürce ortaya koyabilmek adına alışkanlıklarınızdan ve size öğretilen değerlerden önce kendinize bir konfor alanı yaratmaya çalışıyorsanız, yaşamın örümcek ağlarına takılmışınız demektir. Kendinizle olan ilişkiniz ile gerçek bir bağ kurmadan geçmiş koşullanmalar ve alışkanlıklarınız ile dolu bu ağdan kurtulamazsınız demektir.

Yaşamda varlığını ve ihtiyaçlarını cesaretle ortaya koyabilen birey, kendisini anlamasını istediği yakın bireylerden yeterince destek almadığında kalbinde hoşuna gitmeyen bir ağrı hissederek, yanlış yaptığını zannedebilir.

Kendini güç kaybı gibi hissettiren bu his aslında geçmiş koşullanmalarının ağından kurtulmaya çalışan bireyin mücadele halidir. Asıl güç aslında kişinin kendi fikirlerinin ve kendine ait sözlerinin kalbinde yarattığı felçtir. Bu felç hissi kalbi bedene sığmaz hale getirerek insanın kendi gerçekliğini ve ihtiyaçlarını yeniden doğmuşçasına sağlıklı bir şekilde ortaya koymasının en sağlıklı yolu haline gelir.

Çünkü İnsan, kendi özünü kabul ve tasdik etmeden doyuma ulaşması imkânsız bir varlıktır.

Yengeç kabuklu türdeki canlıların ortak adıdır. Kendisi ile doğa arasına bir kabul, bir duvar örmelidir ki yaşayabilsin. Kabuğunun içindeki yumuşak kısmı korumak için başka bir kabuk daha geliştirmelidir ki tüm organlarını ve hislerini koruyabilsin.
Yengeç’in içindeki o yumuşak et parçası, duygularımızdır. Bizim yaşamdaki en zayıf ve yetersiz kaldığımızı hissettiğimiz ve korumak adına üzerine kabuklar ördüğümüz yerdir. Fakat bir yeni ay gelir, suni kabuğumuzun üzerine ışığını verir ve başkalarından saklamak için çabaladığımız her şey ortalara saçılıverir. Bu alanlara karşı farkındalıkla sorumluluk üstlenmek ve sağlıklı sınırlar çizebilmek bu enerjiyi kontrol altına almanın en önemli mesajı haline gelir.

Yengeç yeni ay etkisi ile konfor alanlarımızda kalmak adına suni kabuklarımızı kırıyor.

Çünkü yaşam hiçbir zaman olmadığınız biri gibi davranmanıza yeterince izin vermez.
Savunmasız olmanın da güvenli olabileceği tarafları bularak istek ve ihtiyaçlarımızla yüzleşebilmek ve bu hissi başkaları ile paylaşabilecek kadar ruhumuzda ileri gidebilmek bizi kendimize yakınlaştıracak ilk eylemdir.
Bu kabuk kıran bu yeni ay, içindeki “yetersizliğe” ve “eksiklerine” tutunmaya çalışanların kabuklarını kırıyor.

Yaşamın değişen döngüsünde kendi duygularıyla çıplak kalmaya gönüllü olanlar daha büyük ve yeni bir kabuk yaratmak adına yeni sorumluluklar alıyor.

Kabuğu olmayan kabuksuz bir sevgiyle,

Illustrated & written by Ayşe Zeynep Açıkalp, StarZcope 2021